Tänan:

matemaatikaolümpiaadil osalejaid: Andri Truumees, Ardi Kald, Riko Robi Tamtik, Eliis Kurvits, Meriliis Kivimägi, Gregor Andreas Amelkin. Juhendajad: L. Alas,  L. Rudov, M. Lass;

Karmen Kaljustet saksa keele olümpiaadil osalemise eest, juhendaja E. Kööts;

Uku Rüütlit D-klassi sisekergejõustiku meistrivõistlustel osalemise eest, juhendaja Margo Rüütel;

õp. K. Kirsi toreda külalisõpetaja Ilmar Tomuski organiseerimise eest kooli. Oli väga hariv ja inspireeriv loeng!

Kiidan:

saksa keele olümpiaadil 2. - 3. koha saavutanud Anna Kirsi, juhendaja E. Kööts;

matemaatika olümpiaadil I koha saavutanud Liisa Katariina Sünterit, juhendaja M. Lass;

majandusolümpiaadil I koha saavutanud Ott Kärnerit, II koha saavutanud Danel Tiitmad ja 3.- 4. koha saavutanud Kaire Loorist, juhendaja K. Rihvk.

13. märts – 17. märts
13. märts Emakeele proovieksami – 12. kl
14. märts Emakeelepäev  – etteütluse kirjutamine pärast 4. tundi K. Kirsi klassis
15. märts 12.45 ehk 5. tunni ajal 7.- 9. klassi merepäästeõpe kooli saalis
15. märts Maakondlik tööõpetuse olümpiaad Kuressaares
   
16. märts Matemaatikavõistlus „Känguru” 1. - 2.  tunni ajal ( ruumid 107, 108 )
16. märts 7. kl õpilased teatrireisil Tallinnas
17. märts Näitemängupäev kultuurimajas, alates 9.40 väiksematele ja 11.30 suurematele
   

 20. märts – 24. märts – koolivaheaeg
27. märts 13.00 7. klassile rahvusvahelise projekti tutvustus, sh ka õpetajatele (ruum 116 )


 

Uusim Infoleht
Varasemad