23. – 27. 11. OG loodus- ja reaalainetenädal

* algklasside nuputamisvõistlus igal päeval;

* Ida – Saaremaa sõpruskoolide 8. - 9. kl õpilaste loodusainetevõistlus Kahtlas 24.11.;

* Teadusteater III kooliastmele 6. tunni ajal füüsika-keemia klassis 25.11.;

* Maakondlik „Koolikilb“ Orissaares kell 15.00 kooli saalis 25.11.;

* 6.- 7. kl  võistkonna osalemine jäätmetekke vähendamise teemalisel viktoriinil SÜG-s 26.11. k.10.00;

* Maastikumäng gümnaasiumiastmele 27.11.

23. 11.  kooli külastab ajakiri „Oma kodu“

26. 11.  TV 10 maakondlik etapp Kuressaares

27. 11.  RIBS projekti tutvustus sihtgrupile

27. 11.  Nutilabori külastus Microsofti kontorisse 

Direktori kiitus Mo-teatrile Betti Alverile pühendatud XXIII luulepäevadel Tähetund eduka esinemise eest. 
Koju tuldi laureaaditiitliga ja eripreemiaga mõjusa sõnumi ja teostusega kavalehe eest.

Uus Infoleht