1o.sept

01.09 aktus kell 9.00, järgneb klassijuhataja tund.
Õpikud ja töövihikud saavad õpilased klassijuhatajalt, õpilaspäeviku hind 2 eurot.

02.09 spordipäev

Info tasuliste õppevahendite osas SIIT 

Uus Infoleht