21. nädala info

18.mai 

Sisekaitsealase eelkutse õppesuuna praktika Väike-Maarjas

1. ja 4. klass Kuressaares teatris

19. mai 

Sisekaitsealase eelkutse õppesuuna praktika Väike-Maarjas

3. klassi matemaatika tasemetöö 2. tund

20. mai

Uurimistööde kaitsmine kell 8.45 ruumis 117

6.klassi tasemetöö (valikaine)  kell 10.35, st. 3. tunni ajal

Kergejõustiku meistrivõistlused Kuressaares kell 8.45

2. klassi õppereis Kuressaarde kell 9.00 – 15.00

21.mai

Matemaatika riigieksam 12. klass kell 10.00

Muusikakooli eksamid

OG kevadnäitus ja kontsert kell 17.00 Orissaare Kultuurimajas

22. mai

9. klassi viimase koolikella aktus kell 12.45 (5. tund) kultuurimajas

Riigikaitse laager

23. -24. mai

Riigikaitse laager

 

 22. – 23. nädala eelinfo

 

 

25.mai

Eksamieelsed konsultatsioonid 5., 7., 8., 9., 10. ja 11. klass

1., 2., 3., 4. ja 6. klass koolis tunniplaanijärgselt

26. mai

Üleminekueksamid 5., 7., 8., 10., 11. klass (algus kell 9.00)

TV10 maakondlik etapp kell 15.00

1., 2., 3., 4. ja 6. klass koolis tunniplaanijärgselt, 9. kl konsultatsioon

27. mai

1. - 6. klass - koolis tunniplaanijärgselt,

7.- 11. klass - eksamikonsultatsioonid

Direktorite vastuvõtt õppeaasta edukaimatele Orissaare  Kultuurimajas kell 18.0

28. mai

Üleminekueksamid 7., 8., 10., 11. klass  (algus kell 9.00)

3. klassi õppereis Laugul  - õuesõppepäev

D-klassi kergejõustik Tornimäel,  (väljasõit 9.00)

Olümpiaadide võitjate vastuvõtt Kuressaares kell 14.00 (väljasõit 13.00)

29 mai

Gümnaasiumiastme õppepraktikad:  
loodus-reaalsuund SÜG-i keskkonnahariduskeskuses, humanitaarsuund Kuressaare arhiivis -väljasõit 8.45,
merendusalane eelkutseõpe Kuivastus, väljasõit 11.30

3. klassi jalgratturieksam kell 8.45

5. klass Hallikivi seikluspargis

7. klass Maasilinnal kell 8.45

Lastekoori väljasõit Haapsallu kell 11.30

01.juuni

Põhikooli lõpueksam: eesti keel kell 10.00

Spordipäev 5.- 11. klass kell 8.45

Sisekaitsealase eelkutseõppe praktikalaager Paikusel (11. Klass)

Matkapäev 1 .- 4. Klass

02.juuni

Sisekaitsealase eelkutseõppe praktikalaager Paikusel (11. klass)

Spordipäev 1.- 4. klass

TV 10 maakondlik finaalvõistlus kell 16.00

Sõit Saksamaale 15 õpilast (Erasmus+ projekt)

5.kl. Koigis jalgrattamatka

 

03.juuni

Õppeaasta lõpuaktus Orissaare Kultuurimajas kell 9.0

 

05. juuni

9. klassi matemaatika lõpueksam kell 10.00

Mais ja juunis 2015 toimuvad esmakordselt üle Eesti nõustamised ja koolitused kõigile, kes soovivad nutiseadmeid kasutama õppida. Kõik nõustamised ja koolitused on tasuta. Nutinõustamisi korraldavad Microsoft, Swedbank ja Vaata Maailma sihtasutus.
http://www.vaatamaailma.ee/nutituur

Graafik SIIT