2016/2017. õppeaasta koolivaheajad

Vastu võetud 10.07.2015 nr 29

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.

§ 1.  2016/2017. õppeaasta koolivaheajad

  2016/2017. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
 1) sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a;
 2) talvevaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;
 3) kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017. a;
 4) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2016. a.