Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu
stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2018. aastal.
Stipendiume ja toetusi jagatakse 136-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri
Fond allfondist. Nende hulgas on ka

ALEKSANDER RAADI FOND

Asutatud 2004. aasta Lily Kocinsi poolt isa Aleksander Raadi
(1905−1941) mälestuseks.

Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori
haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Valjala vallast pärit
noored.

Jagamisele tuleb 500 eurot.

Halduskogu on 5-liikmeline: Hilde Kurg, Tiiu Mägi, Marjana Prii, Vello
Raad, Anu Viljaste.

Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 16. oktoobril 2017.

Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee [1].

Palun seda informatsiooni võimaluse korral Orissaare Gümnaasiumi
vilistlaste hulgas levitada.

Parimate soovidega,

Maarika Vellomäe