ORISSAARE GÜMNAASIUMI SIHTASUTUSE NÕUKOGU
 
Asutajad määrasid:

Sihtasutuse juhatajaks (juhatuse liikmeks) Silvi Teesalu

Nõukogu liikmeteks:
Karli Valt
Aarne Põlluäär
Peeter Hansberg
Ants Riim
Üllar Taniberg
Tõnis Rihvk
Vambo Kaal

Aastal 2015 on Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutuse nõukogu liikmed 

1. Hannes Hanso             vilistlane
2. Vambo Kaal                  vilistlane
3. Marjana Prii                  Orissaare Gümnaasiumi direktor
4. Tõnis Rihvk                    vilistlane
5. Ants Riim                       ettevõtja
6. Vello Runthal               Orissaare vallavanem
7. Üllar Taniberg              vilistlane
8. Anu Viljaste                  vilistlane
9. täitmata

Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutuse juhatus

Sivi Teesalu                        vilistlane