Õpilasesindus 2016-2017 õa  
   
Miina Hõbenael president ja õpilaste esindaja kooli hoolekogus
Kenro Endel Üts asepresident
Artur Müür 12. klassi esindaja
Katriin Kasela 11. klassi esindaja
Johannes Erikso 10. klassi esindaja
Kristiina Kesküla 9. klassi esindaja
Raahel Ränk 7. klassi esindaja