opet 2016

 

Maret Aardam

 maret.aardam[ätt]oris.edu.ee

õpetaja/ sotsiaalpedagoog/ PPR

Lia Alas

 lia.alas[ätt]oris.edu.ee

klassiõpetaja

Riina Aljas

 riina.aljas[ätt]oris.edu.ee

karjääriõpetus

Margot Ansper

 margot.ansper[ätt]oris.edu.ee

inimeseõpetus/ loodusõpetus/ bioloogia

Herard Anto

 herard.anto[ätt]oris.edu.ee

väikelaevajuhtimine

Ülle Hansberg

 ylle.hansberg[ätt]oris.edu.ee

vene keel

Janne Hints

 janne.hints[ätt]oris.edu.ee

käsitöö ja kodundus/ rütmika/ etikett/ PPR

Juunika Hõbenael

 juunika.hobenael[ätt]oris.edu.ee

emakeel/soome keel

Meelis Juhandi

 

politsei

Katrin Jõgi

 katrin.jogi[ätt]oris.edu.ee

keemia / arvutiõpetus / loodusõpetus / UTA

Helve Kaasik

 helve.kaasik[ätt]oris.edu.ee

inglise keel

Anne Kann

 anne.kann[ätt]oris.edu.ee

muusikaõpetus/ ringijuht

Monika Kipper

 monika.kipper[ätt]oris.edu.ee

muusikaõpetus/ ringijuht

Katrin Kirs

 katrin.kirs[ätt]oris.edu.ee

emakeel

Piret Kolk

 piret.kolk[ätt]oris.edu.ee

inglise keel

Rein Kollo

 

merendus

Hilde Kurg

 hilde.kurg[ätt]oris.edu.ee

õppealajuhataja/ bioloogia

Gustav Kutsar

 

riigikaitse

Kateriin Kuusk

 kateriin.kuusk[ätt]oris.edu.ee

emapuhkusel

Ene Kööts

 ene.koots[ätt]oris.edu.ee

saksa keel/ kodulugu

Marika Lass

 marika.lass[ätt]oris.edu.ee

matemaatika/ programmeerimine

Kairit Levit

 

kontsertmeister/ ringijuht

Margus Lindmäe

 

päästeamet

Heli Maajärv

 

psühholoogia

Ivo Maripuu

 ivo.maripuu[ätt]oris.edu.ee

ajalugu/ ühiskonnaõpetus

Janne Mets

 

piirivalve

Mare Noot

 mare.noot[ätt]oris.edu.ee

huvijuht/ draamaõpetus/ kooliteater

Kaisa Nurm

 

politsei

Kai Paasoja

 kai.paasoja[ätt]oris.edu.ee

klassiõpetaja

Marjana Prii

 direktor[ätt]oris.edu.ee 
mob. 53449474

direktor

Kaidi Rannaäär kaidi.rannaaar[ätt]oris.edu.ee füüsika

Aivar Rebane

 rebaneaivar[ätt]hot.ee

tehnoloogiaõpetus/ ringijuht

Külli Rihvk

 kylli.rihvk[ätt]oris.edu.ee

geograafia/ majandusõpe/ ühiskonnaõpetus

Liis Rudov

 liis.rudov[ätt]oris.edu.ee

matemaatika

Margo Rüütel margo.ryytel[ätt]oris.edu.ee kehaline kasvatus

Reet Saulin

 reet.saulin[ätt]oris.edu.ee

logopeed/ emakeel

Maris Tamm  maris.tamm[ätt]oris.edu.ee klassiõpetaja

Raimo Tamm

 raimo.tamm[ätt]oris.edu.ee

klassiõpetaja

Maidi Tilk

 

ringijuht

Riina Paat  riinapaat[ätt]hot.ee kehaline kasvatus

Katrin Vaher

 katrin.vaher[ätt]oris.edu.ee

kunstiõpetus/ joonestamine/ ringijuht

Siiri Vaht

 siiri.vaht[ätt]oris.edu.ee

klassiõpetaja/ majandusõpe

Reet Väli

 reet.vali[ätt]oris.edu.ee

füüsika