Sa oled siin: Avaleht Stipendiumid vilistlastele ja õpetajatele Raadi fondi stipendium vilistlasele
A. Raadi Fondi stipendium

Alates aastast 2005 on jagatud Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERF) toetusi Orissaare Gümnaasiumi vilistlastele. Lily Kocinsi poolt Eesti Rahvuskultuuri Fondi Aleksander Raadi alafondi annetatud raha on ette nähtud OG lõpetanutele haridustee jätkamiseks.
Halduskomisjoni ettepaneku kinnitas ERF nõukogu ja seega jagati toetused alljärgnevalt:

2012.a

Kadri Villem, Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala170 €

2011. a
Tauri Viil, Tartu Ülikooli matemaatika erialal 500€

2010. a ei antud välja

2009.a
Liisu Lehari, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledþis maastikuarhitektuuri erialal 5600 kr.

2008. a
Karin Šuprudko, õpingud Tallinna Pedagoogilises Seminaris noorsootöö erialal 5000 kr.

2007. a
Riine Mägi, õpinguteks Kuressaare Ametikoolis sekretäritöö erialal 10 000 kr.
Liis Rudov, õpinguteks Tallinna Ülikoolis matemaatika erialal 6 000 kr.
Marju Viil, magistriõpinguteks Eesti Maaülikoolis aianduse erialal 5 000 kr.

2006.a
Liisi Kööts, õpinguteks TÜ psühholoogia osakonna magistriõppes 8000 kr.

2005.a
Taavi Kand, õpinguteks TÜ sotsiaalteaduskonna riigiteaduse erialal 5000 kr.
Kariine Rifk, õpinguteks Kuressaare Ametikoolis ärikorralduse erialal 1000 kr.
Sirli Viil, õpingud Viborgi Rahvaülikoolis Taanis 3900 kr.

Peeter Hansberg
A. Raadi halduskogu esimees

Järgmine stipendiumide taotlemine toimub aasta pärast.
Eesti Rahvuskultuuri Fond ootab avaldusi taotlemaks Aleksander Raadi Fondi stipendiumi. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober. Avalduse vormi leiab Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERF) koduleheküljelt http://www.erkf.ee/index.php?tmp=100
Stipendiumid määrab A. Raadi Fondi halduskogu. Halduskogusse kuuluvad Peeter Hansberg, Vello Raad, Tiiu Mägi, Anu Viljaste ja Signe Söömer. Halduskogu poolt täpsustatud põhilised eeldused stipendiumi saamiseks.

* L. Kocinsi (annetaja) soovib võimalusel eelistada Valjala vallast pärit noori ning õpingute lõpufaasi jõudnud õpilasi;
* Õpingute nominaalsest õpiajast peab olema läbitud vähemalt pool;
* Taotleja peab esitama kool õiendi taotleja positiivse edasijõudmise kohta;
* Arvestatakse pere sotsiaalset olukorda;
* Stipendiumi summa võib jagada mitme taotleja vahel.

NB! Toetusi on võimalik taotleda ka teistest fondidest! Uuri asja!!