Sa oled siin: Avaleht Vilistlased OGSA
Sihtasutus OGSA tutvustus

Sihtasutuse OGSA /Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus/  eesmärgiks on Orissaare Gümnaasiumi tegevuse toetamine ja tema materiaal-tehnilise baasi tugevdamine vastavalt arengukavale, samuti Orissaare valla hariduse-, spordi- ja kultuurielu edendamine ja selleks otstarbeks vahendite hankimine ning kasutamine.

OGSA heategevuslike eesmärkide täitmine toimub rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu.
Sihtasutus OGSA on kantud nende mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kellele tehtud annetusi ei maksustata tulumaksuga. See tähendab seda, et Eesti Vabariigis registreeritud firmad saavad meile tulumaksuvabalt teha annetusi kuni 3% ulatuses nende poolt samal kalendriaastal tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või siis kuni 10% ulatuses viimase majandusaasta kasumist. Alates 1999. aastast saab ka üksikisik teha meile tulumaksuvabu annetusi 5% ulatuses oma aastatulust.

Sihtasutus OGSA registreeriti 11.oktoobril 2006. aastal. Nagu arvata võib, on meie sihtasutuse tuleviku tagatiseks firmad ja eraisikud, kes ei pea paljuks eelkõige Orissaare noorte hariduse ning nende huvitegevuse mitmekesistamise toetamist. Õnneks on meil olnud juba toetajaid nii üksikisikute kui ka firmade näol, kelle abiga on Sihtasutuse OGSA põhikapital kasvanud ligi poolesajatuhandele kroonile.