Humanitaar- sotsiaalsuund (HS) võimaldab õpilasel valikainete näol täiendada oma teadmisi eesti keele ja kirjanduse, ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja B-keele kultuuriloo tundmaõppimisel.

Suunapõhineõpe avatakse vähemalt 5 kandidaadi sooviavalduse põhjal.

Kui soovijaid on vähem, saab valida aineid valikkursuste põhimõttel.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Subject field
Õppeainete tabel: 
Õppeained (RÕK + LK)10.klassi kursused11.klassi kursused12.klassi kursused
Eesti keel
Kirjandus
B2 taseme võõrkeel
B1 taseme võõrkeel
Matemaatika
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Inimeseõpetus
Muusikaõpetus
Kunstiõpetus
Kehaline kasvatus
Uurimistöö
Arvutiõpetus
Valikkursus
Kokku