News

Info nr 29-22 06. May www


 

KUUPÄEVAD

TEGEVUSED

OSAVÕTJAD

VASTUTAV

11.05

Soome keele ja ettevõtluse virtuaalpäev

10. kl valikaine õpilased

H. Kurg/

J. Hõbenael

11.05

Põhikoolide jalgpalli MV Lümandas

P ja T eraldi võistkonnad, nimekiri seinal

R.Paat, M.Rüütel

12.05

8. klassi maakondlik tasemetöö eesti keelest

8. kl õpilased

K. Kirs

13.05

Öökool

3. - 4.kl

 

13.05

Õppereis Kuressaare Muuseumi ("Elu vaarisade ajal")

1. kl

T. Kand

14.05

Nuputa vabariiklik võistlus Tallinnas

4 õpilast

M. Lass,

L. Laul

16.-22.05

     

16.05.

Gümnaasiumi lõputööde esitamine komisjonile

12. kl

 

17.05

1. klassi tutvumispäev kell 11

 

M. Ansper

18.05

5. - 9. klassi õpilased osalevad „Õpilaste vaimse tervise monitoorimine ja edendamine" uuringus

(15. min)

5. - 9. klass

M. Ansper

20.05

Matemaatika riigieksam

12. kl

M. Prii

20.05

Algklasside spordipäev alates 2. tund

1. - 4. kl

R.Paat,

M. Rüütel

21.05

Robootikaring Muhus Lego kiirendusvõistlusel

algkl õpil. ringist

H. Kurg

 

 

23.-29.05

     

23.05

8. kl lõputööde esitamine komisjonile

8. kl

P. Kolk

23.05

Spordipäev 5.- 12. kl alates 4. tund

 

R. Paat, M. Rüütel

24.05

Gümnaasiumi lõputööde kaitsmine

11. ja 12. kl

K. Kirs

25.05

Olümpiaadivõitjate pidulik vastuvõtt Kuressaares

   

26.05

9. klassi viimane koolikell

 

K. Koppel

27.05

muusikakoolis lõpueksam

8. kl

M. Nõu

27.05

lemmikloomapäev, tegevuskava täpsustub

1. - 6. kl

P. Kolk

27. - 28.05

10. ja 11.kl klassireis Lätti

10. ja 11. kl

R.Paat, L.Laul

30.05-05.06

     

30.05

Põhikooli lõpueksam eesti keelest

9.klass       

J. Hõbenael

31.05

8. kl lõputööde kaitsmine

7. ja 8. kl

M. Prii

31.05

5.-9. klassi õpilased osalevad „Õpilaste vaimse tervise monitoorimine ja edendamine" uuringus

 

5. - 9. klass

P. Kolk,

M. Ansper

01.06

12. kl koolieksam

 

I. Maripuu

3.06

Õppekäik "Pärandkultuur metsas ja kodus" RMK Laugu metsavahimaja

1. klass

T. Kand

03.06

Muusikakooli lõpupidu

   

01.-02.06

5. klassi ekskursioon

5. klass

K. Koppel

01.-02.06

7. kl ekskursioon Kihnu

7. kl

J. Hõbenael

 

 

23.-29.05

     

23.05

8. kl lõputööde esitamine komisjonile

8. kl

P. Kolk

23.05

Spordipäev 5.- 12. kl alates 4. tund

 

R. Paat, M. Rüütel

24.05

Gümnaasiumi lõputööde kaitsmine

11. ja 12. kl

K. Kirs

25.05

Olümpiaadivõitjate pidulik vastuvõtt Kuressaares

   

26.05

9. klassi viimane koolikell

 

K. Koppel

27.05

muusikakoolis lõpueksam

8. kl

M. Nõu

27.05

lemmikloomapäev, tegevuskava täpsustub

1. - 6. kl

P. Kolk

27. - 28.05

10. ja 11.kl klassireis Lätti

10. ja 11. kl

R.Paat, L.Laul

30.05-05.06

     

30.05

Põhikooli lõpueksam eesti keelest

9.klass       

J. Hõbenael

31.05

8. kl lõputööde kaitsmine

7. ja 8. kl

M. Prii

31.05

5.-9. klassi õpilased osalevad „Õpilaste vaimse tervise monitoorimine ja edendamine" uuringus

 

5. - 9. klass

P. Kolk,

M. Ansper

01.06

12. kl koolieksam

 

I. Maripuu

3.06

Õppekäik "Pärandkultuur metsas ja kodus" RMK Laugu metsavahimaja

1. klass

T. Kand

03.06

Muusikakooli lõpupidu

   

01.-02.06

5. klassi ekskursioon

5. klass

K. Koppel

01.-02.06

7. kl ekskursioon Kihnu

7. kl

J. Hõbenael

 

KUUPÄEVAD

TEGEVUSED

OSAVÕTJAD

VASTUTAV

11.05

Soome keele ja ettevõtluse virtuaalpäev

10. kl valikaine õpilased

H. Kurg/

J. Hõbenael

11.05

Põhikoolide jalgpalli MV Lümandas

P ja T eraldi võistkonnad, nimekiri seinal

R.Paat, M.Rüütel

12.05

8. klassi maakondlik tasemetöö eesti keelest

8. kl õpilased

K. Kirs

13.05

Öökool

3. - 4.kl

 

13.05

Õppereis Kuressaare Muuseumi ("Elu vaarisade ajal")

1. kl

T. Kand

14.05

Nuputa vabariiklik võistlus Tallinnas

4 õpilast

M. Lass,

L. Laul

16.-22.05

     

16.05.

Gümnaasiumi lõputööde esitamine komisjonile

12. kl

 

17.05

1. klassi tutvumispäev kell 11

 

M. Ansper

18.05

5. - 9. klassi õpilased osalevad „Õpilaste vaimse tervise monitoorimine ja edendamine" uuringus

(15. min)

5. - 9. klass

M. Ansper

20.05

Matemaatika riigieksam

12. kl

M. Prii

20.05

Algklasside spordipäev alates 2. tund

1. - 4. kl

R.Paat,

M. Rüütel

21.05

Robootikaring Muhus Lego kiirendusvõistlusel

algkl õpil. ringist

H. Kurg