Järelevalve

Orissaare gümnaasiumi nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.
Kontaktisik: Pille Vaiksaar, Pille.Vaiksaar [at] hm.ee;  mobiiltelefon 5687 6483;  lauatelefon 735 0321