Õppetöö

Õppetöö korraldus


Riigieksamid

Õppetöö korraldamine Orissaare Gümnaasiumis 2023/ 2024 õa

Õppekava üldosa  
                                         Direktori KK nr 1.1-3/28, 29.09.2020
                                    Õppenõukogu arvamus 27.08.2020, pr nr 4
                                    Õpilasesinduse arvamus 07.10.2022, pr nr 2
                                    Hoolekogu arvamus 09.09.2022 , pr nr 49

Ainekavad

Õppekava üldosa  
                                         Direktori KK nr 1.1-3/28, 29.09.2020
                                    Õppenõukogu arvamus 27.08.2020, pr nr 4
                                    Õpilasesinduse arvamus 07.10.2022, pr nr 2
                                    Hoolekogu arvamus 09.09.2022 , pr nr 49

Ainekavad