Õppetöö

Õppetöö korraldus


Riigieksamid

Õppetöö korraldamine Orissaare Gümnaasiumis 2021/2022 õa

 Orissaare Gümnaasiumi Kodukord

Õppekava üldosa  Direktori KK nr 1.1-3/28, 29.09.2020
                                    Õppenõukogu arvamus 27.08.2020, pr nr 4
                                    Õpilasesinduse arvamus 15.09.2020, pr nr 1
                                    Hoolekogu arvamus 28.09.2020, pr nr 43

Ainekavad

Õppekava üldosa  Direktori KK nr 1.1-3/28, 29.09.2020
                                    Õppenõukogu arvamus 27.08.2020, pr nr 4
                                    Õpilasesinduse arvamus 15.09.2020, pr nr 1
                                    Hoolekogu arvamus 28.09.2020, pr nr 43

Ainekavad