Uudised

Info nr 15-22 14. jaanuar www


Direktori tänu

2021. aasta 22. detsembril toimusid väga toredad jõulupeod.
Tänan kõiki, kes nende kordaminekusse panustasid – algklassid ja 8. ning 11. klass koos klassijuhtajatega!

 

17. - 29.01

 

vastutaja/osaleja

18.01

1. - 3. kl sisejalgpall (nimekiri õp. toas)

Valik õpilasi

19.01

ajaloo olümpiaadi eelvoor (põhikool) arvutiklassis

2 õpilast

20.01

esimeses tunnis koolipere testimine

aineõpetajad

21.01

bioloogiaolümpiaad (gümnaasium)

4 õpilast

27.01

teaduskatsed algklassidele (Tartu Ülikooli Muuseum) auditooriumis

1.- 4. klass

29.01

keemiaolümpiaad 8. - 12. kl

Valik õpilasi

 

Direktori tänu

2021. aasta 22. detsembril toimusid väga toredad jõulupeod.
Tänan kõiki, kes nende kordaminekusse panustasid – algklassid ja 8. ning 11. klass koos klassijuhtajatega!

 

 

17. - 29.01

 

vastutaja/osaleja

18.01

1. - 3. kl sisejalgpall (nimekiri õp. toas)

Valik õpilasi

19.01

ajaloo olümpiaadi eelvoor (põhikool) arvutiklassis

2 õpilast

20.01

esimeses tunnis koolipere testimine

aineõpetajad

21.01

bioloogiaolümpiaad (gümnaasium)

4 õpilast

27.01

teaduskatsed algklassidele (Tartu Ülikooli Muuseum) auditooriumis

1.- 4. klass

29.01

keemiaolümpiaad 8. - 12. kl

Valik õpilasi