Uudised

Info nr 16-21 01. veebruar www


Direktori tänu

Tänan kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes panustasid Playback 2021 toimumisse suurepärasel tasemel!

Tegevused 1. - 19. veebruar

2.02

17.00-17.45 saalis muusikakooli õpilaskontsert

 

Martti Nõu              

5.02

ühiskonnaõpetuse olümpiaad arvutiklassis

6., 9., 12. kl valitud õpilased

H.Kurg

6.02

füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

valitud õpilased

H. Kurg, A. Rebane

9.02

geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor

valitud õpilased

K. Rihvk

10.02         

koolikohvik

koolipere

10. klass, L. Laul

12.- 14.02

4.-5. kl suusareis +9.kl

4.-5. ja 9. kl õpilased

S. Lember,
T. Kand,
R. Paat

12. 02

etlemise konkurss, SÜG

valitud õpilased

K. Kirs

15.02

sõbrapäeva tähistamine

 

ÕE

16.02

6. kl vastlapäeva tähistamine Angla tuulikumäel

6. kl

J. Hõbenael

17.02

8. ja 10. kl suusareis Kuutsemäele

8. ja 10. kl

L. Laul

17.02

17.00-17.45 saalis muusikakooli õpilaskontsert

 

Martti Nõu

19.02

Vabariigi aastapäeva tähistamine algklassides 1.- 4. tund

1.- 4. kl

K. Koppel

19.02

Vabariigi aastapäeva aktus kultuurimajas

5.- 12. kl

K. Koppel

Muu informatsioon

*Seoses koroonapiirangute üleriigilise ühtlustamisega kehtivad huvitegevuses teatavad piirangud. Meie koolis:

  • mudilaskoori ja lastekoori proovid toimuvad klasside kaupa;

  • neidude koor proove ei tee;

  • pikapäevarühma koormuse vähendamiseks on lapsevanematele palve võimalusel oma lapsed peale tundide lõppu koju lubada

Direktori tänu

Tänan kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes panustasid Playback 2021 toimumisse suurepärasel tasemel!

Tegevused 1. - 19. veebruar

Muu informatsioon

*Seoses koroonapiirangute üleriigilise ühtlustamisega kehtivad huvitegevuses teatavad piirangud. Meie koolis:

  • mudilaskoori ja lastekoori proovid toimuvad klasside kaupa;

  • neidude koor proove ei tee;

  • pikapäevarühma koormuse vähendamiseks on lapsevanematele palve võimalusel oma lapsed peale tundide lõppu koju lubada

2.02

17.00-17.45 saalis muusikakooli õpilaskontsert

 

Martti Nõu              

5.02

ühiskonnaõpetuse olümpiaad arvutiklassis

6., 9., 12. kl valitud õpilased

H.Kurg

6.02

füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

valitud õpilased

H. Kurg, A. Rebane

9.02

geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor

valitud õpilased

K. Rihvk

10.02         

koolikohvik

koolipere

10. klass, L. Laul

12.- 14.02

4.-5. kl suusareis +9.kl

4.-5. ja 9. kl õpilased

S. Lember,
T. Kand,
R. Paat

12. 02

etlemise konkurss, SÜG

valitud õpilased

K. Kirs

15.02

sõbrapäeva tähistamine

 

ÕE

16.02

6. kl vastlapäeva tähistamine Angla tuulikumäel

6. kl

J. Hõbenael

17.02

8. ja 10. kl suusareis Kuutsemäele

8. ja 10. kl

L. Laul

17.02

17.00-17.45 saalis muusikakooli õpilaskontsert

 

Martti Nõu

19.02

Vabariigi aastapäeva tähistamine algklassides 1.- 4. tund

1.- 4. kl

K. Koppel

19.02

Vabariigi aastapäeva aktus kultuurimajas

5.- 12. kl

K. Koppel