Uudised

Info nr 20-21 24. märts www


1. Avaldan KIITUST

Kooli esindamise eest ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklikul voorul:

Lissel Lee Tamtik

Juhendaja: õpetaja Ivo Maripuu

 

2. Avaldan KIITUST

Kooli eduka esindamise eest maakondlikul majandusolümpiaadil:

Oliver Moorsoo ( 12. kl ) I koht

Sandra Stahhiv ( 10. kl ) II koht

Eliis Kurvits (10. kl ) III koht

Juhendaja: õpetaja Külli Rihvk

 

3. Avaldan TÄNU

Kooli esindamise eest maakondlikul majandusolümpiaadil:

Aleks Süld

Juhendaja: õpetaja Külli Rihvk

1. Avaldan KIITUST

Kooli esindamise eest ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklikul voorul:

Lissel Lee Tamtik

Juhendaja: õpetaja Ivo Maripuu

 

2. Avaldan KIITUST

Kooli eduka esindamise eest maakondlikul majandusolümpiaadil:

Oliver Moorsoo ( 12. kl ) I koht

Sandra Stahhiv ( 10. kl ) II koht

Eliis Kurvits (10. kl ) III koht

Juhendaja: õpetaja Külli Rihvk

 

3. Avaldan TÄNU

Kooli esindamise eest maakondlikul majandusolümpiaadil:

Aleks Süld

Juhendaja: õpetaja Külli Rihvk