Uudised

Info nr 6-19 08. oktoober www


Direktori kiitus

Kooli eduka esindamise eest maakonna koolinoorte teatekrossil:

1) põhikoolide võistkond - II koht

Melissa Rei, Egon Kula, Lisell Laul, Simona Rüütel, Uku Rüütel, Madis Mägi, Nora Mahlak, Saskja Lember, Ardi Kald, Andri Truumees, Sandra Stahhiv, Lissel Lee Tamtik, Karli Kaal, Juho Jakob Sünter

2) gümnaasiumide võistkond - III koht

Johanna Nõukas, Alexandra-Sigrit Lindberg Tarvis, Annaliisa Põld, Hell Kärner, Irma Jäe, Oliver Moorsoo, Gendro Peet, David Trei, Joonatan Johanson, Kristofer Kollo.

Juhendajad: Kateriin Kuusk ja Margo Rüütel

Direktori tänu:

12. klassi õpilastele ja klassijuhatajale ning huvijuhile toreda õpetajatepäeva korraldamise ning meeleoluka aktuse eest!

 

7.-11.10

 

 

 

7. okt

Peakokad koolis- projekt

7 - 8. kl

M. Prii/ J. Hints

8. okt

Saaremaa SAK ja TTÜ - projektipäev Orissaares 8.45- ... Eeldatavasti kaks esimest tundi

11+12. kl - tehnoloogia,

8. ja 10. kl - õpilasfirmad

H. Kurg/ K. Rihvk, R. Aljas

8. okt

1. suur vahetund klassivanemate ja klassijuhatajate nõupidamine huvijuhi ruumis.

5.-12. kl

M. Noot

9. okt

6.-9. kl EKSL jalgpall vabariiklik finaal

8. - 9. kl võistkond

M. Rüütel

 

6. klassi lapsevanemate koosolek

kell 18.00

6. kl

P. Kolk

10. okt

7. kl tasemetöö - emakeel 2.-3. tund arvutiklassis

7. kl

H. Kurg/ J. Hõbenael

10. okt

7.kl lastevanemate koosolek 17.15 - 18.00

7. kl

K. Kuusk

10. okt

5. kl lapsevanemate koosolek kell 17.00-18.00

5. klass

M. Noot

10. okt

LAPSEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK kell 18.00 kooli saalis.

Teemad: kaasav kool; kooli hoolekogu valimised, Saaremaa noorte ja perede tugikeskus

lapsevanemad

M. Prii

 

14.-18.10

 

 

 

15. okt

esmaabi koolitus õpilastele

9. kl

L. Laul

 

II kooliastme tütarlaste vanemate kohtumine dr. G. Kuldsaarega kell 17. 30 (aeg täpsustub)

 

H. Kurg

16. okt

Õuesõppe tunnid Valjala lasteaias

4 õpilast 12. kl

H. Kurg

17. okt

Loodusainete integreeritud test arvutiklassis 4.- 7. tund

12. kl

H. Kurg/ loodusainete õpetajad

17. okt

Õpioskuste olümpiaad Kuressaares

6. kl võistkond

P. Kolk

18. okt

KOOLI SÜNNIPÄEV + NÄITEMÄNGUPÄEV,

5. tund aktus ja tordi söömine

koolipere

M. Noot

18. okt

12. kl teatrikülastus Kuressaares

12. kl

J. Hõbenael

21.-25. 10

VAHEAEG

 

 

 

Direktori kiitus

Kooli eduka esindamise eest maakonna koolinoorte teatekrossil:

1) põhikoolide võistkond - II koht

Melissa Rei, Egon Kula, Lisell Laul, Simona Rüütel, Uku Rüütel, Madis Mägi, Nora Mahlak, Saskja Lember, Ardi Kald, Andri Truumees, Sandra Stahhiv, Lissel Lee Tamtik, Karli Kaal, Juho Jakob Sünter

2) gümnaasiumide võistkond - III koht

Johanna Nõukas, Alexandra-Sigrit Lindberg Tarvis, Annaliisa Põld, Hell Kärner, Irma Jäe, Oliver Moorsoo, Gendro Peet, David Trei, Joonatan Johanson, Kristofer Kollo.

Juhendajad: Kateriin Kuusk ja Margo Rüütel

Direktori tänu:

12. klassi õpilastele ja klassijuhatajale ning huvijuhile toreda õpetajatepäeva korraldamise ning meeleoluka aktuse eest!

 

 

14.-18.10

 

 

 

15. okt

esmaabi koolitus õpilastele

9. kl

L. Laul

 

II kooliastme tütarlaste vanemate kohtumine dr. G. Kuldsaarega kell 17. 30 (aeg täpsustub)

 

H. Kurg

16. okt

Õuesõppe tunnid Valjala lasteaias

4 õpilast 12. kl

H. Kurg

17. okt

Loodusainete integreeritud test arvutiklassis 4.- 7. tund

12. kl

H. Kurg/ loodusainete õpetajad

17. okt

Õpioskuste olümpiaad Kuressaares

6. kl võistkond

P. Kolk

18. okt

KOOLI SÜNNIPÄEV + NÄITEMÄNGUPÄEV,

5. tund aktus ja tordi söömine

koolipere

M. Noot

18. okt

12. kl teatrikülastus Kuressaares

12. kl

J. Hõbenael

21.-25. 10

VAHEAEG

 

 

 

7.-11.10

 

 

 

7. okt

Peakokad koolis- projekt

7 - 8. kl

M. Prii/ J. Hints

8. okt

Saaremaa SAK ja TTÜ - projektipäev Orissaares 8.45- ... Eeldatavasti kaks esimest tundi

11+12. kl - tehnoloogia,

8. ja 10. kl - õpilasfirmad

H. Kurg/ K. Rihvk, R. Aljas

8. okt

1. suur vahetund klassivanemate ja klassijuhatajate nõupidamine huvijuhi ruumis.

5.-12. kl

M. Noot

9. okt

6.-9. kl EKSL jalgpall vabariiklik finaal

8. - 9. kl võistkond

M. Rüütel

 

6. klassi lapsevanemate koosolek

kell 18.00

6. kl

P. Kolk

10. okt

7. kl tasemetöö - emakeel 2.-3. tund arvutiklassis

7. kl

H. Kurg/ J. Hõbenael

10. okt

7.kl lastevanemate koosolek 17.15 - 18.00

7. kl

K. Kuusk

10. okt

5. kl lapsevanemate koosolek kell 17.00-18.00

5. klass

M. Noot

10. okt

LAPSEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK kell 18.00 kooli saalis.

Teemad: kaasav kool; kooli hoolekogu valimised, Saaremaa noorte ja perede tugikeskus

lapsevanemad

M. Prii