Uudised

Nõuanded lapsevanematele koduõppe korraldamiseks. 18. märts www


Kui lapsel on raske end õppimisele häälestada.
Nõuanded Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse eripedagoogidelt
lapsevanematele koduõppe korraldamiseks.


On lapsi, kellel on end raske õppima sundida või kes õpivad teistega võrreldes lihtsalt teistmoodi.

Nii nagu nad varem vajasid abi koolis, vajavad nad nüüd seda ka kodus. Oleme koostanud lapsevanematele näpunäited, kuidas oma lapse õppimist kodus toetada. Lapsevanematele mõeldud soovitused leiate käesoleva kirja manusest. 

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuses on ümber korraldanud oma eripedagoogilise töö – jaotades end, eripedagoogidena, ära kõikide valla koolide vahel.

 

Kui Teil on mure, oleme tööpäeviti kell 09.00 – 17.00 nii e-maili kui ka telefoni teel kättesaadavad.

 

Orissaare Gümnaasiumi toetab kriisiperioodil eripedagoog Ene Teras

e-mail: ene.teras@saare.ee

 

Rahulikku meelt ja vastupidamist soovides,

 

 

cid:image001.png@01D5CAF0.B085D3E0

Aaro Nursi

juhataja

 

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus | Rootsi tn 7, Kuressaare 93819

+372 4525 198 | +372 5347 0471

Kui lapsel on raske end õppimisele häälestada.
Nõuanded Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse eripedagoogidelt
lapsevanematele koduõppe korraldamiseks.


On lapsi, kellel on end raske õppima sundida või kes õpivad teistega võrreldes lihtsalt teistmoodi.

Nii nagu nad varem vajasid abi koolis, vajavad nad nüüd seda ka kodus. Oleme koostanud lapsevanematele näpunäited, kuidas oma lapse õppimist kodus toetada. Lapsevanematele mõeldud soovitused leiate käesoleva kirja manusest. 

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuses on ümber korraldanud oma eripedagoogilise töö – jaotades end, eripedagoogidena, ära kõikide valla koolide vahel.

 

Kui Teil on mure, oleme tööpäeviti kell 09.00 – 17.00 nii e-maili kui ka telefoni teel kättesaadavad.

 

Orissaare Gümnaasiumi toetab kriisiperioodil eripedagoog Ene Teras

e-mail: ene.teras@saare.ee

 

Rahulikku meelt ja vastupidamist soovides,

 

 

cid:image001.png@01D5CAF0.B085D3E0

Aaro Nursi

juhataja

 

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus | Rootsi tn 7, Kuressaare 93819

+372 4525 198 | +372 5347 0471