Oluline

Orissaare Gümnaasium kuulutab välja konkursi 08. juuli www


Orissaare Gümnaasium kuulutab välja konkursi
füüsikaõpetaja  0,5  ametikohale

Orissaare Gümnaasium kuulutab välja konkursi
klassiõpetaja 1,0 ametikohale

kandidaadilt ootame

 • kvalifikatsioonile vastavat haridustaset,

 • lastega koos tegutsemise soovi ja rõõmu,

 • otsustus- ja vastutusvõimet,

 • kohusetundlikkust,

 • head suhtlemis- ja koostööoskust,

 • loomingulist, avatust, sõbralikku meelt ja positiivset ellusuhtumist.

 

 

 

Tööle asumise aeg on 01.09.2020.

 

Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad

saata  hiljemalt 17. augustiks aadressil:

Orissaare Gümnaasium

Kuivastu mnt. 29

Orissaare 94601

Saare maakond

või marjana.prii@oris.edu.ee

Info telef. 5344 9474 (direktor), 453 0262 (sekretär)

Orissaare Gümnaasium kuulutab välja konkursi
füüsikaõpetaja  0,5  ametikohale

Orissaare Gümnaasium kuulutab välja konkursi
klassiõpetaja 1,0 ametikohale

kandidaadilt ootame

 • kvalifikatsioonile vastavat haridustaset,

 • lastega koos tegutsemise soovi ja rõõmu,

 • otsustus- ja vastutusvõimet,

 • kohusetundlikkust,

 • head suhtlemis- ja koostööoskust,

 • loomingulist, avatust, sõbralikku meelt ja positiivset ellusuhtumist.

 

 

 

Tööle asumise aeg on 01.09.2020.

 

Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad

saata  hiljemalt 17. augustiks aadressil:

Orissaare Gümnaasium

Kuivastu mnt. 29

Orissaare 94601

Saare maakond

või marjana.prii@oris.edu.ee

Info telef. 5344 9474 (direktor), 453 0262 (sekretär)