Meie lood

Positiivsete koolisuhete ja koostöise õpikeskkonna arendamine 15. jaanuar

Projekt kestis 01.03.2018 - 31.12.2018 ja viidi ellu täies mahus.
Projekti "Positiivsete koolisuhete ja koostöise õpikeskkonna arendamine" elluviimiseks sai Orissaare Gümnaasium toetust 9999,50 eurot meetmest "Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine".


Projekti eesmärgiks oli võimestada Orissaare Gümnaasiumi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest. Projekti käigus viidi Tallinna Ülikooli Innovatsioonikeskuse poolt läbi 3- päevane koolitus MSc Reet Lauri ja PhD Liina Randmanni juhendamisel ja 2 arendusseminari koolitusfirma "Change Partners" poolt Mati ja Ekke Sööt juhendamisel. OG õpetajad külastasid erinevaid Läänemaa, Pärnumaa ja Järvamaa koole eesmärgiga omandada kogemusi ja vahetada informatsiooni. Õpetajad viisid läbi erinevaid projekte, kus olid lõimitud mitmed õppeained. Koostati ka esmane kava koostöiseks õpetamiseks

Projekti eesmärgiks oli võimestada Orissaare Gümnaasiumi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest. Projekti käigus viidi Tallinna Ülikooli Innovatsioonikeskuse poolt läbi 3- päevane koolitus MSc Reet Lauri ja PhD Liina Randmanni juhendamisel ja 2 arendusseminari koolitusfirma "Change Partners" poolt Mati ja Ekke Sööt juhendamisel. OG õpetajad külastasid erinevaid Läänemaa, Pärnumaa ja Järvamaa koole eesmärgiga omandada kogemusi ja vahetada informatsiooni. Õpetajad viisid läbi erinevaid projekte, kus olid lõimitud mitmed õppeained. Koostati ka esmane kava koostöiseks õpetamiseks