Uudised

VeniVidiVici õpilasvahetus 28. september


VeniVidiVici Õpilasvahetus organiseerib 7. – 12. klasside noortele Eesti-siseseid
õpilasvahetusi ja e-keelepraktikat, mille abil on võimalik arendada üldpädevusi ja silmaringi
laiendada.
Lühiajaline õpilasvahetus → võimalus vahetada 1 või 2 nädalaks kooli silmaringi
laiendamiseks ning üldpädevuste arendamiseks. Õpilastel on võimalus kasutada õpilasvahetuse
kogemust näiteks loovtöö kirjutamiseks, õpingute jätkamisel valiku tegemiseks jne.

Vahetuskooli valiku saab teha VeniVidiVici partnerkoolide seast (https://venividivici.ee/koolide-
nimekiri/). Osalemine maksab õpilasele 30€, VeniVidiVici tasub õpilase sõidukulud.

Neljanädalane keelepraktika õpilasvahetus → võimalus 4 nädala jooksul laiendada õpilase
silmaringi, arendada üldpädevusi ning toetada eesti/vene keele kui teise keele õpet reaalse
suhtluse abil. Kooli valikul tuleb lähtuda sellest, et vahetuskooli õppekeel oleks erinev õpilase
emakeelest. Osalemine on õpilasele tasuta, õpilane saab kaasa 200€ stipendiumi elamiskulude
osaliseks katmiseks, VeniVidiVici tasub õpilase sõidukulud.
Virtuaalne keelepraktika → võimalus 4 nädala jooksul arendada eesti või vene keele oskust,
suheldes eakaaslasest keelementoriga iganädalaselt 2-3 tundi interneti teel.

Lisainfo: www.venividivici.ee
Õpilasvahetuses osalemiseks;
1) Pea nõu enda vanemate ning klassijuhatajaga, et neilt osalemiseks nõusolek saada;
2) Vali välja endale meelepärane sihtkool;
3) Täida vahetusõpilase ankeet, lase enda vanemal see allkirjastada kas kirjalikult või
digitaalselt;
4) Saada täidetud ning allkirjastatud ankeet VeniVidiVici Õpilasvahetuse meili peale
(info@venividivici.ee) kas skaneeritud või digitaalsel kujul;
5) Oota edasisi juhiseid VeniVidiVici Õpilasvahetuse koordinaatori poolt.

VeniVidiVici Õpilasvahetus organiseerib 7. – 12. klasside noortele Eesti-siseseid
õpilasvahetusi ja e-keelepraktikat, mille abil on võimalik arendada üldpädevusi ja silmaringi
laiendada.
Lühiajaline õpilasvahetus → võimalus vahetada 1 või 2 nädalaks kooli silmaringi
laiendamiseks ning üldpädevuste arendamiseks. Õpilastel on võimalus kasutada õpilasvahetuse
kogemust näiteks loovtöö kirjutamiseks, õpingute jätkamisel valiku tegemiseks jne.

Vahetuskooli valiku saab teha VeniVidiVici partnerkoolide seast (https://venividivici.ee/koolide-
nimekiri/). Osalemine maksab õpilasele 30€, VeniVidiVici tasub õpilase sõidukulud.

Neljanädalane keelepraktika õpilasvahetus → võimalus 4 nädala jooksul laiendada õpilase
silmaringi, arendada üldpädevusi ning toetada eesti/vene keele kui teise keele õpet reaalse
suhtluse abil. Kooli valikul tuleb lähtuda sellest, et vahetuskooli õppekeel oleks erinev õpilase
emakeelest. Osalemine on õpilasele tasuta, õpilane saab kaasa 200€ stipendiumi elamiskulude
osaliseks katmiseks, VeniVidiVici tasub õpilase sõidukulud.
Virtuaalne keelepraktika → võimalus 4 nädala jooksul arendada eesti või vene keele oskust,
suheldes eakaaslasest keelementoriga iganädalaselt 2-3 tundi interneti teel.

Lisainfo: www.venividivici.ee
Õpilasvahetuses osalemiseks;
1) Pea nõu enda vanemate ning klassijuhatajaga, et neilt osalemiseks nõusolek saada;
2) Vali välja endale meelepärane sihtkool;
3) Täida vahetusõpilase ankeet, lase enda vanemal see allkirjastada kas kirjalikult või
digitaalselt;
4) Saada täidetud ning allkirjastatud ankeet VeniVidiVici Õpilasvahetuse meili peale
(info@venividivici.ee) kas skaneeritud või digitaalsel kujul;
5) Oota edasisi juhiseid VeniVidiVici Õpilasvahetuse koordinaatori poolt.