Ajalugu -2014


 • 1946- Piiri 7-klassilise kooli juures avati 8. klass ja kool sai nimeks Muhu Keskkool
 • 1950- 1953 saatis kool ellu neli lendu
 • 1953- seoses Orissaare rajooni moodustamisega toodi keskkool Muhust Tumala 7-klassilise
 • kooli ruumidesse ja alustas tööd Orissaare Keskkoolina, Tumalas lõpetas keskkooli V ja VI lend
 • 1955- valmis uus koolihoone ja 1. septembril kolis keskkool üle Orissaarde, esialgu erilaadsena- neli algklassi ja keskkool, V – VII klasside õpilased õppisid endiselt Tumalas õpilased ja õpetajad rajasid kooli juurde kooliaia koos katseaiaga
 • 1959- valmis uus internaadihoone
 • 1960- Orissaare Keskkoolis õppis õpilasi juba 1.-11. klassini
 • 1960. aastate algul õpetati kutsealasid: tütarlastele loomakasvatust ja aiandust ning poeglastele traktori juhtimist, hiljem viidi sisse autojuhtide koolitamine
 • 1962- valmis Orissaare Internaatkooli võimla, kus hakkasid toimuma ka Orissaare Keskkooli kehalise kasvatuse tunnid
 • 1964/1965- said alguse keskkooliõpilaste massdeklamatsioonide võistlused, mis toimusid hiljem ka kooli keskastmes ja algklassides
 • 1966- valiti kooli vilistlasnõukogu
 • 1967- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" I
 • 1968- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" II
 • 1970- koolile omistati endise ENSV Ülemnõukogu presiidiumi esimehe Aleksei Müürisepa nimi
 • 1972- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" III
 • 1976- valmis koolimaja juurdeehitus, seati sisse kooli auraamat
 • 1977- tööd alustas esimene kirjandusklass
 • 1978- sündis keskkooliõpilaste kirjanduspäevade ja -nädalate traditsioon, hiljem kirjandusnädalaks valitud autorite teoseid ka lavastati
 • 1980. aastad - keskkooli kutseõppeerialad olid traktori- ja autoõpetus, loomakasvatus, agronoomia, kodundus
 • 31. lend alustas lõpetamisel koolile maali kinkimise traditsiooniga
 • 1982./ 83. õppeaastal töötas kolm spordiklassi põhikoolis ja kolm kirjandusklassi keskkoolis
 • 1986- võeti kasutusele kooli lipp, embleem ja logo, kooli logoga auaadressid, aukirjad, diplomid. Ilmus almanahh „Kadakate keskelt" IV
 • 1987- teostati koolimaja vana õppehoone kapitaalremont. Toimusid esimesed OG musapäevad
 • 1988- moodustati kooli volikogu, millest 1994. aastal sai kooli hoolekogu. Koolis alustas tööd muusikaklass
 • 1989/90- keskkoolis oli õppetööks võimalik valida humanitaar- või üldharu
 • 1990- A. Müürisepa nimelise Orissaare Keskkooli nimeks sai Orissaare Keskkool
 • 1991- alustati merehariduse andmist
 • 1994/95- keskkoolis oli võimalik õppetööks valida humanitaar-, reaal- või üldharu
 • 1996- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" V
 • 1997- kooli nimeks sai senise Orissaare Keskkooli asemel Orissaare Gümnaasium. Toimusid esimesed näitemängupäevad
 • 1998- alustas ilmumist õpilaste toimetatud koolileht OG Toimikud
 • 1999./2000. õppeaastast valivad õpetajad lõppeva kooliaasta tulemuste põhjal kooliastmete parimad õppurid
 • 1999- loodi Aasta Algatuse auhind, mis antakse õppeaasta jooksul koolile midagi uut ja kasulikku algatanud üksikisikule või kollektiivile
 • 2001- alustas ilmumist õpilaste toimetatud koolileht OG Pisitoimikud. Loodi Edu märk, millega tunnustatakse iga õppeveerandi lõpus hinnetele „5" õppijaid. Ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" VI
 • 2003- alustas tööd Jungade kool 7. klassi õpilastele. Toimus esimene õpilaste jõululaat. Alustas tööd sisekaitselise eelkutseõppe piirivalve valikkursus tütarlastele. Alustas ilmumist OG Infoleht. Võeti kasutusele oma kooli õpilaspäevik
 • 2004- 2011 toimusid neljad kooliolümpiamängud
 • 2005- pilootkoolina teiste hulgas arvati OG SA Innove poolt karjääriõppe arendustegevusi pakkuma
 • 2006- kooli tegevuse toetamiseks moodustati Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus OGSA. Koolimajas avati admiral Johan Pitka mälestusbüst
 • 2007- valmis Orissaare Spordihoone, kus toimuvad Orissaare Gümnaasiumi õpilaste kehalise kasvatuse tunnid ja treeningud
 • 2008- kooli külastas Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Toimus esimene karjääripäev
 • 2008- 2009 osales Orissaare Gümnaasium Archimedese Sihtasutuse poolt toetatud rahvusvahelises projektis Comenius, kohtumised toimusid Orissaares, Prahas ja Austrias
 • 2009- toimus esimene ülekooliline õuesõppepäev
 • 2010- muutus gümnaasiumis õppimine suunapõhiseks, avati reaal- ja loodussuund, humanitaar- ja sotsiaalsuund, kutseõppesuund (kutseõppes on võimalik valida kahe eriala vahel: merendus ja sisekaitseline eelkutseõpe). Õpilaskodus avati merepraktika õppeklass. Toimus ülekooliline võimlemispidu „Lõbus suvi". Võeti kasutusele OG koolikudum
 • 2011- valis koolipere kooli motoks „Mõistuse ja südamega enda eduks". Täitus 20 aastat merehariduse andmisest Orissaare Gümnaasiumis. Toimusid 25. OG musapäevad. Toimus 15. ülekooliline näitemängupäev. Ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" VII
 • 2011- 2012 osalesid 7.- 8. klassi õpilased rahvusvahelises keemiaprojektis Flower´s Chemistry
 • 2011- 2013 osalevad 4.- 5. klassi õpilased rahvusvahelises keskkonnaprojektis Marlin
 • 2012- 2014 osalevad 6.-7. klassi õpilased rahvusvahelises projektis Growing Gastronauts
 • 2014- korraldati esmakordselt vabariiklik klassikalise laulu konkurss "Võluhääl"
 • 2014- rahvusvahelise projekti "Musik baut Brüchen" raames külastas õpilaste ja õpetajate delegatsioon Saksamaad
 • 2014-2015 tehti koolimajas kapitaalremonti, peale seda jagab OG koolihoonet Orissaare Muusikakooliga
 • 2015- alustati osalemist haridus-ja teadusministeeriumi pilootprojektis "Kaasav kool"
 • 2015- rahvusvahelise projekti "Musik kennt keine Grenzen" raames külastas õpilaste  ja õpetajate delegatsioon Soomet
 • 2015- võõrustati õpilaste ja õpetajate delegatsiooni Saksamaalt
 • 2016- osaleti rahvusvahelises projektis "Living Legends"
 • 2016-  ilmus õpilasalmanahh "Kadakate keskelt" VIII
 • 2017- õpilaste ja õpetajate delegatsioon Saksamaal Ruhri mängudel
 • 2019- saavutati Ettevõtliku Kooli baastase
 • 2020- 12.märtsist-5. juunini oli koolipere distantsõppel
 • 2020- võistlustel TV 10 Olümpiastarti  saavutati väikeste koolide arvestuses võistkondlik I koht
 • 2020-2021- osaleti Euroopa Koolide kogukonna ehk e-Twinningu projektides
 • 2021- 1. märtsist- 3. maini oli koolipere distantsõppel
 • 2021- ilmus õpilasalmanahh "Kadakate keskelt" IX
 • 2022- võistlustel TV 10 Olümpiastarti saavutas OG ja Tornimäe põhikooli võistkond väikeste koolide arvestuses I koha
 • 2022- osaleti e-Twinningu projektides
 • 2022- osaleti projektis "Nutikasvuhoone Orissaare Gümnaasiumi"
 • 2022- Saaremaa valla Aasta haridustegu "OG kui kaasava kooli eeskujulikule tasemele viimine"
 • 2023- saavutati Ettevõtliku Kooli hõbetase
 • 2023- Erasmus + projekti "TEAM" raames võõrustati õpilaste ja õpetajate delegatsiooni Hispaaniast
 • 2023- võistlustel TV 10 Olümpiastarti saavutas OG ja Tornimäe põhikooli võistkond väikeste koolide arvestuses I koha
 • 1946- Piiri 7-klassilise kooli juures avati 8. klass ja kool sai nimeks Muhu Keskkool
 • 1950- 1953 saatis kool ellu neli lendu
 • 1953- seoses Orissaare rajooni moodustamisega toodi keskkool Muhust Tumala 7-klassilise
 • kooli ruumidesse ja alustas tööd Orissaare Keskkoolina, Tumalas lõpetas keskkooli V ja VI lend
 • 1955- valmis uus koolihoone ja 1. septembril kolis keskkool üle Orissaarde, esialgu erilaadsena- neli algklassi ja keskkool, V – VII klasside õpilased õppisid endiselt Tumalas õpilased ja õpetajad rajasid kooli juurde kooliaia koos katseaiaga
 • 1959- valmis uus internaadihoone
 • 1960- Orissaare Keskkoolis õppis õpilasi juba 1.-11. klassini
 • 1960. aastate algul õpetati kutsealasid: tütarlastele loomakasvatust ja aiandust ning poeglastele traktori juhtimist, hiljem viidi sisse autojuhtide koolitamine
 • 1962- valmis Orissaare Internaatkooli võimla, kus hakkasid toimuma ka Orissaare Keskkooli kehalise kasvatuse tunnid
 • 1964/1965- said alguse keskkooliõpilaste massdeklamatsioonide võistlused, mis toimusid hiljem ka kooli keskastmes ja algklassides
 • 1966- valiti kooli vilistlasnõukogu
 • 1967- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" I
 • 1968- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" II
 • 1970- koolile omistati endise ENSV Ülemnõukogu presiidiumi esimehe Aleksei Müürisepa nimi
 • 1972- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" III
 • 1976- valmis koolimaja juurdeehitus, seati sisse kooli auraamat
 • 1977- tööd alustas esimene kirjandusklass
 • 1978- sündis keskkooliõpilaste kirjanduspäevade ja -nädalate traditsioon, hiljem kirjandusnädalaks valitud autorite teoseid ka lavastati
 • 1980. aastad - keskkooli kutseõppeerialad olid traktori- ja autoõpetus, loomakasvatus, agronoomia, kodundus
 • 31. lend alustas lõpetamisel koolile maali kinkimise traditsiooniga
 • 1982./ 83. õppeaastal töötas kolm spordiklassi põhikoolis ja kolm kirjandusklassi keskkoolis
 • 1986- võeti kasutusele kooli lipp, embleem ja logo, kooli logoga auaadressid, aukirjad, diplomid. Ilmus almanahh „Kadakate keskelt" IV
 • 1987- teostati koolimaja vana õppehoone kapitaalremont. Toimusid esimesed OG musapäevad
 • 1988- moodustati kooli volikogu, millest 1994. aastal sai kooli hoolekogu. Koolis alustas tööd muusikaklass
 • 1989/90- keskkoolis oli õppetööks võimalik valida humanitaar- või üldharu
 • 1990- A. Müürisepa nimelise Orissaare Keskkooli nimeks sai Orissaare Keskkool
 • 1991- alustati merehariduse andmist
 • 1994/95- keskkoolis oli võimalik õppetööks valida humanitaar-, reaal- või üldharu
 • 1996- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" V
 • 1997- kooli nimeks sai senise Orissaare Keskkooli asemel Orissaare Gümnaasium. Toimusid esimesed näitemängupäevad
 • 1998- alustas ilmumist õpilaste toimetatud koolileht OG Toimikud
 • 1999./2000. õppeaastast valivad õpetajad lõppeva kooliaasta tulemuste põhjal kooliastmete parimad õppurid
 • 1999- loodi Aasta Algatuse auhind, mis antakse õppeaasta jooksul koolile midagi uut ja kasulikku algatanud üksikisikule või kollektiivile
 • 2001- alustas ilmumist õpilaste toimetatud koolileht OG Pisitoimikud. Loodi Edu märk, millega tunnustatakse iga õppeveerandi lõpus hinnetele „5" õppijaid. Ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" VI
 • 2003- alustas tööd Jungade kool 7. klassi õpilastele. Toimus esimene õpilaste jõululaat. Alustas tööd sisekaitselise eelkutseõppe piirivalve valikkursus tütarlastele. Alustas ilmumist OG Infoleht. Võeti kasutusele oma kooli õpilaspäevik
 • 2004- 2011 toimusid neljad kooliolümpiamängud
 • 2005- pilootkoolina teiste hulgas arvati OG SA Innove poolt karjääriõppe arendustegevusi pakkuma
 • 2006- kooli tegevuse toetamiseks moodustati Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus OGSA. Koolimajas avati admiral Johan Pitka mälestusbüst
 • 2007- valmis Orissaare Spordihoone, kus toimuvad Orissaare Gümnaasiumi õpilaste kehalise kasvatuse tunnid ja treeningud
 • 2008- kooli külastas Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Toimus esimene karjääripäev
 • 2008- 2009 osales Orissaare Gümnaasium Archimedese Sihtasutuse poolt toetatud rahvusvahelises projektis Comenius, kohtumised toimusid Orissaares, Prahas ja Austrias
 • 2009- toimus esimene ülekooliline õuesõppepäev
 • 2010- muutus gümnaasiumis õppimine suunapõhiseks, avati reaal- ja loodussuund, humanitaar- ja sotsiaalsuund, kutseõppesuund (kutseõppes on võimalik valida kahe eriala vahel: merendus ja sisekaitseline eelkutseõpe). Õpilaskodus avati merepraktika õppeklass. Toimus ülekooliline võimlemispidu „Lõbus suvi". Võeti kasutusele OG koolikudum
 • 2011- valis koolipere kooli motoks „Mõistuse ja südamega enda eduks". Täitus 20 aastat merehariduse andmisest Orissaare Gümnaasiumis. Toimusid 25. OG musapäevad. Toimus 15. ülekooliline näitemängupäev. Ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" VII
 • 2011- 2012 osalesid 7.- 8. klassi õpilased rahvusvahelises keemiaprojektis Flower´s Chemistry
 • 2011- 2013 osalevad 4.- 5. klassi õpilased rahvusvahelises keskkonnaprojektis Marlin
 • 2012- 2014 osalevad 6.-7. klassi õpilased rahvusvahelises projektis Growing Gastronauts
 • 2014- korraldati esmakordselt vabariiklik klassikalise laulu konkurss "Võluhääl"
 • 2014- rahvusvahelise projekti "Musik baut Brüchen" raames külastas õpilaste ja õpetajate delegatsioon Saksamaad
 • 2014-2015 tehti koolimajas kapitaalremonti, peale seda jagab OG koolihoonet Orissaare Muusikakooliga
 • 2015- alustati osalemist haridus-ja teadusministeeriumi pilootprojektis "Kaasav kool"
 • 2015- rahvusvahelise projekti "Musik kennt keine Grenzen" raames külastas õpilaste  ja õpetajate delegatsioon Soomet
 • 2015- võõrustati õpilaste ja õpetajate delegatsiooni Saksamaalt
 • 2016- osaleti rahvusvahelises projektis "Living Legends"
 • 2016-  ilmus õpilasalmanahh "Kadakate keskelt" VIII
 • 2017- õpilaste ja õpetajate delegatsioon Saksamaal Ruhri mängudel
 • 2019- saavutati Ettevõtliku Kooli baastase
 • 2020- 12.märtsist-5. juunini oli koolipere distantsõppel
 • 2020- võistlustel TV 10 Olümpiastarti  saavutati väikeste koolide arvestuses võistkondlik I koht
 • 2020-2021- osaleti Euroopa Koolide kogukonna ehk e-Twinningu projektides
 • 2021- 1. märtsist- 3. maini oli koolipere distantsõppel
 • 2021- ilmus õpilasalmanahh "Kadakate keskelt" IX
 • 2022- võistlustel TV 10 Olümpiastarti saavutas OG ja Tornimäe põhikooli võistkond väikeste koolide arvestuses I koha
 • 2022- osaleti e-Twinningu projektides
 • 2022- osaleti projektis "Nutikasvuhoone Orissaare Gümnaasiumi"
 • 2022- Saaremaa valla Aasta haridustegu "OG kui kaasava kooli eeskujulikule tasemele viimine"
 • 2023- saavutati Ettevõtliku Kooli hõbetase
 • 2023- Erasmus + projekti "TEAM" raames võõrustati õpilaste ja õpetajate delegatsiooni Hispaaniast
 • 2023- võistlustel TV 10 Olümpiastarti saavutas OG ja Tornimäe põhikooli võistkond väikeste koolide arvestuses I koha