Meie koolist

Ajalugu -2014


 1946- Piiri 7-klassilise kooli juures avati 8. klass ja kool sai nimeks Muhu Keskkool
1950- 1953 saatis kool ellu neli lendu
1953- seoses Orissaare rajooni moodustamisega toodi keskkool Muhust Tumala 7-klassilise
kooli ruumidesse ja alustas tööd Orissaare Keskkoolina, Tumalas lõpetas keskkooli V ja
VI lend
1955- valmis uus koolihoone ja 1. septembril kolis keskkool üle Orissaarde, esialgu
erilaadsena- neli algklassi ja keskkool, V – VII klasside õpilased õppisid endiselt
Tumalas
õpilased ja õpetajad rajasid kooli juurde kooliaia koos katseaiaga
1959- valmis uus internaadihoone
1960- Orissaare Keskkoolis õppis õpilasi juba 1.-11. klassini
1960. aastate algul õpetati kutsealasid: tütarlastele loomakasvatust ja aiandust ning
poeglastele traktori juhtimist, hiljem viidi sisse autojuhtide koolitamine
1962- valmis Orissaare Internaatkooli võimla, kus hakkasid toimuma ka Orissaare Keskkooli
kehalise kasvatuse tunnid
1964/1965- said alguse keskkooliõpilaste massdeklamatsioonide võistlused, mis toimusid
hiljem ka kooli keskastmes ja algklassides
1966- valiti kooli vilistlasnõukogu
1967- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" I
1968- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" II
1970- koolile omistati endise ENSV Ülemnõukogu presiidiumi esimehe Aleksei Müürisepa
nimi
1972- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" III
1976- valmis koolimaja juurdeehitus
seati sisse kooli auraamat
1977- tööd alustas esimene kirjandusklass
1978- sündis keskkooliõpilaste kirjanduspäevade ja -nädalate traditsioon,
hiljem kirjandusnädalaks valitud autorite teoseid ka lavastati
1980. aastad - keskkooli kutseõppeerialad olid traktori- ja autoõpetus, loomakasvatus,
agronoomia, kodundus
31. lend alustas lõpetamisel koolile maali kinkimise traditsiooniga
1982./ 83. õppeaastal töötas kolm spordiklassi põhikoolis ja kolm kirjandusklassi keskkoolis
1986- võeti kasutusele kooli lipp, embleem ja logo, kooli logoga auaadressid, aukirjad,
diplomid
ilmus almanahh „Kadakate keskelt" IV
1987- teostati koolimaja vana õppehoone kapitaalremont
toimusid esimesed OG musapäevad
1988- moodustati kooli volikogu, millest 1994. aastal sai kooli hoolekogu
koolis alustas tööd muusikaklass
1989/90- keskkoolis oli õppetööks võimalik valida humanitaar- või üldharu
1990- A. Müürisepa nimelise Orissaare Keskkooli nimeks sai Orissaare Keskkool
1991- alustati merehariduse andmist
1994/95- keskkoolis oli võimalik õppetööks valida humanitaar-, reaal- või üldharu
1996- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" V
1997- kooli nimeks sai senise Orissaare Keskkooli asemel Orissaare Gümnaasium
toimusid esimesed näitemängupäevad
1998- alustas ilmumist õpilaste toimetatud koolileht OG Toimikud
1999./2000. õppeaastast valivad õpetajad lõppeva kooliaasta tulemuste põhjal kooliastmete
parimad õppurid
1999- loodi Aasta Algatuse auhind, mis antakse õppeaasta jooksul koolile midagi uut ja
kasulikku algatanud üksikisikule või kollektiivile
2001- alustas ilmumist õpilaste toimetatud koolileht OG Pisitoimikud
loodi Edu märk, millega tunnustatakse iga õppeveerandi lõpus hinnetele „5" õppijaid
ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" VI
2003- alustas tööd Jungade kool 7. klassi õpilastele
toimus esimene õpilaste jõululaat
alustas tööd sisekaitselise eelkutseõppe piirivalve valikkursus tütarlastele
alustas ilmumist OG Infoleht
võeti kasutusele oma kooli õpilaspäevik
2004- 2011 toimusid neljad kooliolümpiamängud
2005- pilootkoolina teiste hulgas arvati OG SA Innove poolt karjääriõppe arendustegevusi
pakkuma
2006- kooli tegevuse toetamiseks moodustati Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus OGSA
koolimajas avati admiral Johan Pitka mälestusbüst
2007- valmis Orissaare Spordihoone, kus toimuvad Orissaare Gümnaasiumi õpilaste kehalise
kasvatuse tunnid ja treeningud
2008- kooli külastas Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves
toimus esimene karjääripäev
2008- 2009 osales Orissaare Gümnaasium Archimedese Sihtasutuse poolt toetatud
rahvusvahelises projektis Comenius, kohtumised toimusid Orissaares, Prahas ja
Austrias
2009- toimus esimene ülekooliline õuesõppepäev
2010- muutus gümnaasiumis õppimine suunapõhiseks, avati reaal- ja loodussuund,
humanitaar- ja sotsiaalsuund, kutseõppesuund (kutseõppes on võimalik valida kahe
eriala vahel: merendus ja sisekaitseline eelkutseõpe)
õpilaskodus avati merepraktika õppeklass
toimus ülekooliline võimlemispidu „Lõbus suvi"
võeti kasutusele OG koolikudum
2011- valis koolipere kooli motoks „Mõistuse ja südamega enda eduks"
täitus 20 aastat merehariduse andmisest Orissaare Gümnaasiumis
toimusid 25. OG musapäevad
toimus 15. ülekooliline näitemängupäev
ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" VII
2011- 2012 osalesid 7.- 8. klassi õpilased rahvusvahelises keemiaprojektis Flower´s
Chemistry
2011- 2013 osalevad 4.- 5. klassi õpilased rahvusvahelises keskkonnaprojektis Marlin
2012- 2014 osalevad 6.-7. klassi õpilased rahvusvahelises projektis Growing Gastronauts

 

 1946- Piiri 7-klassilise kooli juures avati 8. klass ja kool sai nimeks Muhu Keskkool
1950- 1953 saatis kool ellu neli lendu
1953- seoses Orissaare rajooni moodustamisega toodi keskkool Muhust Tumala 7-klassilise
kooli ruumidesse ja alustas tööd Orissaare Keskkoolina, Tumalas lõpetas keskkooli V ja
VI lend
1955- valmis uus koolihoone ja 1. septembril kolis keskkool üle Orissaarde, esialgu
erilaadsena- neli algklassi ja keskkool, V – VII klasside õpilased õppisid endiselt
Tumalas
õpilased ja õpetajad rajasid kooli juurde kooliaia koos katseaiaga
1959- valmis uus internaadihoone
1960- Orissaare Keskkoolis õppis õpilasi juba 1.-11. klassini
1960. aastate algul õpetati kutsealasid: tütarlastele loomakasvatust ja aiandust ning
poeglastele traktori juhtimist, hiljem viidi sisse autojuhtide koolitamine

1962- valmis Orissaare Internaatkooli võimla, kus hakkasid toimuma ka Orissaare Keskkooli
kehalise kasvatuse tunnid
1964/1965- said alguse keskkooliõpilaste massdeklamatsioonide võistlused, mis toimusid
hiljem ka kooli keskastmes ja algklassides
1966- valiti kooli vilistlasnõukogu
1967- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" I
1968- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" II
1970- koolile omistati endise ENSV Ülemnõukogu presiidiumi esimehe Aleksei Müürisepa
nimi
1972- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" III
1976- valmis koolimaja juurdeehitus
seati sisse kooli auraamat
1977- tööd alustas esimene kirjandusklass
1978- sündis keskkooliõpilaste kirjanduspäevade ja -nädalate traditsioon,
hiljem kirjandusnädalaks valitud autorite teoseid ka lavastati
1980. aastad - keskkooli kutseõppeerialad olid traktori- ja autoõpetus, loomakasvatus,
agronoomia, kodundus
31. lend alustas lõpetamisel koolile maali kinkimise traditsiooniga
1982./ 83. õppeaastal töötas kolm spordiklassi põhikoolis ja kolm kirjandusklassi keskkoolis
1986- võeti kasutusele kooli lipp, embleem ja logo, kooli logoga auaadressid, aukirjad,
diplomid
ilmus almanahh „Kadakate keskelt" IV
1987- teostati koolimaja vana õppehoone kapitaalremont
toimusid esimesed OG musapäevad
1988- moodustati kooli volikogu, millest 1994. aastal sai kooli hoolekogu
koolis alustas tööd muusikaklass
1989/90- keskkoolis oli õppetööks võimalik valida humanitaar- või üldharu
1990- A. Müürisepa nimelise Orissaare Keskkooli nimeks sai Orissaare Keskkool
1991- alustati merehariduse andmist
1994/95- keskkoolis oli võimalik õppetööks valida humanitaar-, reaal- või üldharu
1996- ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" V
1997- kooli nimeks sai senise Orissaare Keskkooli asemel Orissaare Gümnaasium
toimusid esimesed näitemängupäevad
1998- alustas ilmumist õpilaste toimetatud koolileht OG Toimikud
1999./2000. õppeaastast valivad õpetajad lõppeva kooliaasta tulemuste põhjal kooliastmete
parimad õppurid
1999- loodi Aasta Algatuse auhind, mis antakse õppeaasta jooksul koolile midagi uut ja
kasulikku algatanud üksikisikule või kollektiivile
2001- alustas ilmumist õpilaste toimetatud koolileht OG Pisitoimikud
loodi Edu märk, millega tunnustatakse iga õppeveerandi lõpus hinnetele „5" õppijaid
ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" VI
2003- alustas tööd Jungade kool 7. klassi õpilastele
toimus esimene õpilaste jõululaat
alustas tööd sisekaitselise eelkutseõppe piirivalve valikkursus tütarlastele
alustas ilmumist OG Infoleht
võeti kasutusele oma kooli õpilaspäevik
2004- 2011 toimusid neljad kooliolümpiamängud
2005- pilootkoolina teiste hulgas arvati OG SA Innove poolt karjääriõppe arendustegevusi
pakkuma
2006- kooli tegevuse toetamiseks moodustati Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus OGSA
koolimajas avati admiral Johan Pitka mälestusbüst
2007- valmis Orissaare Spordihoone, kus toimuvad Orissaare Gümnaasiumi õpilaste kehalise
kasvatuse tunnid ja treeningud
2008- kooli külastas Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves
toimus esimene karjääripäev
2008- 2009 osales Orissaare Gümnaasium Archimedese Sihtasutuse poolt toetatud
rahvusvahelises projektis Comenius, kohtumised toimusid Orissaares, Prahas ja
Austrias
2009- toimus esimene ülekooliline õuesõppepäev
2010- muutus gümnaasiumis õppimine suunapõhiseks, avati reaal- ja loodussuund,
humanitaar- ja sotsiaalsuund, kutseõppesuund (kutseõppes on võimalik valida kahe
eriala vahel: merendus ja sisekaitseline eelkutseõpe)
õpilaskodus avati merepraktika õppeklass
toimus ülekooliline võimlemispidu „Lõbus suvi"
võeti kasutusele OG koolikudum
2011- valis koolipere kooli motoks „Mõistuse ja südamega enda eduks"
täitus 20 aastat merehariduse andmisest Orissaare Gümnaasiumis
toimusid 25. OG musapäevad
toimus 15. ülekooliline näitemängupäev
ilmus õpilasalmanahh „Kadakate keskelt" VII
2011- 2012 osalesid 7.- 8. klassi õpilased rahvusvahelises keemiaprojektis Flower´s
Chemistry
2011- 2013 osalevad 4.- 5. klassi õpilased rahvusvahelises keskkonnaprojektis Marlin
2012- 2014 osalevad 6.-7. klassi õpilased rahvusvahelises projektis Growing Gastronauts