Hoolekogu

Hoolekogu protokollid 36 37 38 39 40 41


Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu kinnitamine 2019

Koit Kelder I kooliastme lapsevanemate esindaja

 

Jüri Soo II kooliastme lapsevanemate esindaja  
Kristjan Holm III kooliastme lapsevanemate esindaja

 

Kerli Teesalu gümnaasiumi astme õpilaste vanemate esindaja

 

Eve Aasa vilistlaste esindaja

 

Piret Kolk põhikooli õpetajate esindaja

 

Marika Lass gümnaasiumi õpetajate esindaja

 

Karmen Kaljuste õpilasesinduse esindaja

 

Õilme Salumäe Saaremaa Vallavalitsuse üldharidusnõunik,
kooli pidaja esindaja Orissaare Gümnaasiumi hoolekogus

 


 

Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu kinnitamine 2019


 

Koit Kelder I kooliastme lapsevanemate esindaja

 

Jüri Soo II kooliastme lapsevanemate esindaja  
Kristjan Holm III kooliastme lapsevanemate esindaja

 

Kerli Teesalu gümnaasiumi astme õpilaste vanemate esindaja

 

Eve Aasa vilistlaste esindaja

 

Piret Kolk põhikooli õpetajate esindaja

 

Marika Lass gümnaasiumi õpetajate esindaja

 

Karmen Kaljuste õpilasesinduse esindaja

 

Õilme Salumäe Saaremaa Vallavalitsuse üldharidusnõunik,
kooli pidaja esindaja Orissaare Gümnaasiumi hoolekogus