Dokumendid

Koolikorralduslikud dokumendid


Kodukord 
  Keht.: Direktori KK nr 1.1-3/11, 25.09.2018,
  Muudetud Direktori KK nr 1.1-3/26, 16.10.2019
                     Hoolekogu arvamus 26.09.2019, pr nr 42
                     Õppenõukogu arvamus 02.10.2019, pr nr 1
                     Õpilasesinduse arvamus 15.10.2019, pr. nr. 1

Lisa:     Kodukorra muudatus          11.12.2020
             Päevakava distantsõppel   11.12.2020

Õpilaskodu kodukord

Vastuvõtmise tingimused ja kord

Jälgimis- ja salvestusseadmete kasutamise kord

Orissaare Gümnaasiumi isikuandmete töötlemise kord

Koolivorm

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Orissaare Gümnaasiumi pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise kord

Orissaare Gümnaasiumi sisehindamise läbiviimise kord 
 
Direktori KK nr 1.1-3/72, 09.06.2015
                   Hoolekogu arvamus 05.06.2015, pr nr 22

Õpilase arenguvestluse läbiviimise kord 
 
Direktori KK nr 1.1-3/23, 03.10.2016
                  Õppenõukogu arvamus 30.08.2016, pr nr 6
                  Hoolekogu arvamus 30.08.2016, pr nr 29

Orissaare Gümnaasiumi töökorralduse reeglid

Orissaare Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted

Tugisüsteem haridusliku erivajadusega õpilase toetamiseks

Pikapäeva rühma töökorraldus

Õpilasesinduse põhimäärus
Direktori KK 1-1.3/64
07.12.2020

Orissaare gümnaasiumi nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.
 

 

Kodukord 
  Keht.: Direktori KK nr 1.1-3/11, 25.09.2018,
  Muudetud Direktori KK nr 1.1-3/26, 16.10.2019
                     Hoolekogu arvamus 26.09.2019, pr nr 42
                     Õppenõukogu arvamus 02.10.2019, pr nr 1
                     Õpilasesinduse arvamus 15.10.2019, pr. nr. 1