Koolielu

Õppenõukogud


Õppenõukogude eelteated 2022/23 õppeaasta

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja

Tähtaeg

Õppenõukogu korralised
koosolekud õppenõukogu pädevuses olevate
ülesannete täitmiseks

 

 

 

ÕN.nr.1

Arengukava eelnõu läbiarutamine õppenõukogus

Õppenõukogu esimees

11.16.2022

ÕN.nr.2

1. 12. klassi õppetöö lõpetamine ja täiendava õppetöö vajaduse hindamine.

Õppenõukogu esimees

04.19.2023

ÕN.nr.3

1. Klassikursuste lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine,
2. Täiendava õppetöö vajaduse hindamine ja määramine,
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

Õppenõukogu esimees

06.7.2023

ÕN.nr.4

1. ÕN liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused,
2. Põhikooli lõpetamine,
3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine,
4. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga,
5. Gümnaasiumi lõpetamine,
6. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine,
7. Õpilaste tunnustamine hõbe- või kuldmedaliga

Õppenõukogu esimees

06.14.2023

ÕN.nr.5

1. Õppeaasta kokkuvõtted: sise- ja välishindamise tulemused,
2. Õppekava muudatuste arutamine

Õppenõukogu esimees

08.30.2023

 

Õppenõukogude eelteated 2022/23 õppeaasta

 

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja

Tähtaeg

Õppenõukogu korralised
koosolekud õppenõukogu pädevuses olevate
ülesannete täitmiseks

 

 

 

ÕN.nr.1

Arengukava eelnõu läbiarutamine õppenõukogus

Õppenõukogu esimees

11.16.2022

ÕN.nr.2

1. 12. klassi õppetöö lõpetamine ja täiendava õppetöö vajaduse hindamine.

Õppenõukogu esimees

04.19.2023

ÕN.nr.3

1. Klassikursuste lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine,
2. Täiendava õppetöö vajaduse hindamine ja määramine,
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

Õppenõukogu esimees

06.7.2023

ÕN.nr.4

1. ÕN liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused,
2. Põhikooli lõpetamine,
3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine,
4. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga,
5. Gümnaasiumi lõpetamine,
6. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine,
7. Õpilaste tunnustamine hõbe- või kuldmedaliga

Õppenõukogu esimees

06.14.2023

ÕN.nr.5

1. Õppeaasta kokkuvõtted: sise- ja välishindamise tulemused,
2. Õppekava muudatuste arutamine

Õppenõukogu esimees

08.30.2023