Meie koolist

Õppenõukogud


Õppenõukogude eelteated 2020/21 õppeaasta

Jrk. nr.

kuupäev

päevakord

ÕN nr 1.

15.04.21

1. ÕN sekretäri valimine.

2. 12. klassi õppetöö tulemuste arutamine/

täiendava õppetöö määramine.

ÕN nr.2

09.06.21

1. Üleminekuklasside õppetöö lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine.

2. Täiendava õppetöö määramine.

3. Kiituskirjaga tunnustamine.

ÕN nr.3

15.06.21

1. Põhikooli lõpetamine.

2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituse või kiituskirjaga.

3. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.

4. Gümnaasiumi lõpetamine.

5. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine.

6. Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine kuld- või hõbemedaliga.

7. Nimetatakse viis ÕN liiget, kes allkirjastavad lõputunnistused.

ÕN nr.4

26.08. 21

1.Täiendava õppetöö lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine.

2. Arvamuse andmine sisehindamise tulemustele.

3. Arutatakse läbi õppeaasta lõpu õppe- ja kasvatustegevuse tulemused.

4. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele.

5. Arvamuse andmine kooli arengukavale.

6. Uue õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

 

 

 

 

 

Õppenõukogude eelteated 2020/21 õppeaasta

 

Jrk. nr.

kuupäev

päevakord

ÕN nr 1.

15.04.21

1. ÕN sekretäri valimine.

2. 12. klassi õppetöö tulemuste arutamine/

täiendava õppetöö määramine.

ÕN nr.2

09.06.21

1. Üleminekuklasside õppetöö lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine.

2. Täiendava õppetöö määramine.

3. Kiituskirjaga tunnustamine.

ÕN nr.3

15.06.21

1. Põhikooli lõpetamine.

2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituse või kiituskirjaga.

3. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.

4. Gümnaasiumi lõpetamine.

5. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine.

6. Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine kuld- või hõbemedaliga.

7. Nimetatakse viis ÕN liiget, kes allkirjastavad lõputunnistused.

ÕN nr.4

26.08. 21

1.Täiendava õppetöö lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine.

2. Arvamuse andmine sisehindamise tulemustele.

3. Arutatakse läbi õppeaasta lõpu õppe- ja kasvatustegevuse tulemused.

4. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele.

5. Arvamuse andmine kooli arengukavale.

6. Uue õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.