Meie koolist

Õppenõukogud


Õppenõukogude eelteated 2019/20 õppeaasta

Jrk. nr.

kuupäev

päevakord

ÕN nr.1

02.10.19

1. ÕN sekretäri valimine

2. Kooli üldtööplaani kinnitamine

3. ÕN esindajate nimetamine, kes kuuluvad kooli hoolekogu koosseisu 2019 sügis – 2022 kevad.

4. Kooli kodukorra täiendamise arutamine.

ÕN nr.2

15.04.20

1. 12. klassi õppetöö tulemuste arutamine/

täiendava õppetöö määramine

ÕN nr.3

03.06.20

1. Üleminekuklasside õppetöö lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine

2. Täiendava õppetöö määramine

3. Kiituskirjaga tunnustamine

ÕN nr.4

15.06. 20

1. Põhikooli lõpetamine

2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituse või kiituskirjaga

3. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine

4. Gümnaasiumi lõpetamine

5. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine

6. Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine kuld- või hõbemedaliga

7. Nimetatakse viis ÕN liiget, kes allkirjastavad lõputunnistused

ÕN nr.5

27.08.20

1. Täiendava õppetöö lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine

2. Arvamuse andmine sisehindamise tulemustele

3. Arutatakse läbi õppeaasta lõpu õppe- ja kasvatustegevuse tulemused

4. Uue õppeaasta üldtööplaani sisendite läbi arutamine

juhtkond, 2019

Õppenõukogude eelteated 2019/20 õppeaasta

juhtkond, 2019

Jrk. nr.

kuupäev

päevakord

ÕN nr.1

02.10.19

1. ÕN sekretäri valimine

2. Kooli üldtööplaani kinnitamine

3. ÕN esindajate nimetamine, kes kuuluvad kooli hoolekogu koosseisu 2019 sügis – 2022 kevad.

4. Kooli kodukorra täiendamise arutamine.

ÕN nr.2

15.04.20

1. 12. klassi õppetöö tulemuste arutamine/

täiendava õppetöö määramine

ÕN nr.3

03.06.20

1. Üleminekuklasside õppetöö lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine

2. Täiendava õppetöö määramine

3. Kiituskirjaga tunnustamine

ÕN nr.4

15.06. 20

1. Põhikooli lõpetamine

2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituse või kiituskirjaga

3. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine

4. Gümnaasiumi lõpetamine

5. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine

6. Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine kuld- või hõbemedaliga

7. Nimetatakse viis ÕN liiget, kes allkirjastavad lõputunnistused

ÕN nr.5

27.08.20

1. Täiendava õppetöö lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine

2. Arvamuse andmine sisehindamise tulemustele

3. Arutatakse läbi õppeaasta lõpu õppe- ja kasvatustegevuse tulemused

4. Uue õppeaasta üldtööplaani sisendite läbi arutamine