Meie koolist

Õppenõukogud


Õppenõukogude eelteated 2021/22 õppeaasta
 

2.6. Õppenõukogu tegevus
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg        
Õppenõukogu korralised koosolekud õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete täitmiseks 1. ÕN sekretäri valimine, 2. Kooli üldtööplaani kinnitamine Õppenõukogu esimees 15.09.2021
  1. 12. klassi õppetöö lõpetamine ja täiendava õppetöö vajaduse hindamine. Õppenõukogu esimees 20.4.2022
  1. Klassikursuste lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine, 2. Täiendava õppetöö vajaduse hindamine ja määramine, 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga Õppenõukogu esimees 8.6.2022
  1. ÕN liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused, 2. Põhikooli lõpetamine, 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, 4. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga, 5. Gümnaasiumi lõpetamine, 6. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine, 7. Õpilaste tunnustamine hõbe- või kuldamedaliga Õppenõukogu esimees 15.6.2022
  1. Õppeaasta kokkuvõtted: sise- ja välishindamise tulemused Õppenõukogu esimees 30.8.2022

Õppenõukogude eelteated 2021/22 õppeaasta
 

2.6. Õppenõukogu tegevus
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg        
Õppenõukogu korralised koosolekud õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete täitmiseks 1. ÕN sekretäri valimine, 2. Kooli üldtööplaani kinnitamine Õppenõukogu esimees 15.09.2021
  1. 12. klassi õppetöö lõpetamine ja täiendava õppetöö vajaduse hindamine. Õppenõukogu esimees 20.4.2022
  1. Klassikursuste lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine, 2. Täiendava õppetöö vajaduse hindamine ja määramine, 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga Õppenõukogu esimees 8.6.2022
  1. ÕN liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused, 2. Põhikooli lõpetamine, 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, 4. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga, 5. Gümnaasiumi lõpetamine, 6. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine, 7. Õpilaste tunnustamine hõbe- või kuldamedaliga Õppenõukogu esimees 15.6.2022
  1. Õppeaasta kokkuvõtted: sise- ja välishindamise tulemused Õppenõukogu esimees 30.8.2022