Koolielu

Kodukord

Kodukord
  Keht.: Direktori KK nr 1.1-3/11, 25.09.2018,
  Muudetud Direktori KK nr 1.1-3/26, 16.10.2019
                               Hoolekogu arvamus 26.09.2019, pr nr 42
                               Õppenõukogu arvamus 02.10.2019, pr nr 1
                               Õpilasesinduse arvamus 15.10.2019, pr. nr. 1
    Lisa1     Päevakava
                             Direktori KK nr 1.1-3/95, 23.05.2018

 

Koolivorm     Koolikudumi tellimine