Kontakt

Filtreeri

Kõik Juhtkond Hoolekogu Õpetajad Tugimeeskond Õpilasesindus Abipersonal Õpilaskodu

Ametikoht
 
Juhtkond (5)

Marjana Prii

Direktor
Õpetaja
53449474
direktor@oris.edu.ee


Hilde Kurg

Õppealajuhataja
Füüsikaõpetaja
+372 4530270
oppealajuhataja@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäev, alates 8. tunnist, õppealajuhataja kabinetis

Margot Ansper

Klassijuhataja
Tugimeeskond
Bioloogia- ja inimeseõpetuse õpetaja
5140373
margot.ansper@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

12.kl
HEVKO
 

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäev, alates 8. tunnist, klassiuum 111

Karin Koppel

Klassijuhataja
Huvijuht
huvijuht@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

6.kl

Vastuvõtuaeg:

kokkuleppel õpilasega

Herard Anto

5291882
majandus@oris.edu.ee

Hoolekogu (10)

Regina Suik

Lapsevanemate esindaja
58143757

Lisainformatsioon: 

Hoolekogu esimees


Kerli Teesalu

Toetavate organisatsioonide esindaja
+372 56472806
kerli0teesalu@gmail.com

Lisainformatsioon: 

Hoolekogu aseesimees


Eve Aasa

Sekretär
Lapsevanemate esindaja
+372 56454235

everikso@gmail.com


Õilme Salumäe

Valla esindaja
5189952
oilme.salumae@saaremaavald.ee


Koit Kelder

Lapsevanemate esindaja
5068287
koitkelder@gmail.com


Tiina Kand

Õpetajate esindaja
tiina.kand@oris.edu.ee


Jaak Nõgu

Lapsevanemate esindaja


Katrin Lember

Lapsevanemate esindaja


Karin Koppel

Õpetajate esindaja


Sandra Stahhiv

Õpilasesinduse president

Õpetajad (40)

Maret Aardam

Klassiõpetaja
maret.aardam@mail.ee

Vastuvõtuaeg:

E-N, pärast tunde õpilaskodu klass

Kristi Aulik

Õpetaja
kristi.aulik@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

Majandusõpetaja


Margot Ansper

Klassijuhataja
Tugimeeskond
Bioloogia- ja inimeseõpetuse õpetaja
5140373
margot.ansper@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

12.kl
HEVKO
 

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäev, alates 8. tunnist, klassiuum 111

Ülle Hansberg

Vene keele õpetaja
ylle.hansberg@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Teisipäev, alates 8. tunnist , klassiruum 206

Janne Hints

Käsitöö- ja kodunduse õpetaja
janne.hints@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Teisipäeval, 16.00, klassiruum 211

Tiina Kand

Klassijuhataja
Karjääriõpetaja
Klassiõpetaja
tiina.kand@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

2.kl

Vastuvõtuaeg:

Teisipäeval, alates 6. tunnist, klassiruum 139

Juunika Hõbenael

Klassijuhataja
Eesti keele, kirjanduse ja soome keele õpetaja
juunika.hobenael@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

8.kl

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäeval, alates 8. tunnist klassiruum 112

Katrin Jõgi

Keemia- ja informaatikaõpetaja
katrin.jogi@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Teisipäeval, alates 8. tunnist, klassiruum 142

Helve Kaasik

Inglise keele õpetaja
helve.kaasik@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Kolmapäeval, neljapäeval kell 8.10, klassiruum 115

Monika Kipper

Muusikaõpetaja
monika.kipper@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Teisipäeval , alates 8. tunnist, klassiruum 209

Katrin Kirs

Klassijuhataja
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
katrin.kirs@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

5.kl

Vastuvõtuaeg:

Reedel 7.tund -5.kl, klassiruum 116

Piret Kolk

Klassijuhataja
Inglise keele õpetaja
piret.kolk@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

9.kl

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäeval, 6. -7. tund, klassiruum 107

Marika Lass

Matemaatikaõpetaja
marika.lass@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Teisipäeval või kolmapäeval pärast tunde, klassiruum 205

Karin Koppel

Klassijuhataja
Huvijuht
huvijuht@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

6.kl

Vastuvõtuaeg:

kokkuleppel õpilasega

Marjana Prii

Direktor
Õpetaja
53449474
direktor@oris.edu.ee


Kristiina Lindmets

Matemaatikaõpetaja
kristiina.lindmets@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Teisipäeval 7 t – 6. ja 8. kl; reedel 7 tund 9. kl ja 8. kl 144

Ene Kööts

Saksa keele õpetaja
ene.koots@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Kolmapäeval, alates 7., 8. tund, klassiruum 108

Maris Tamm

Klassijuhataja
Klassiõpetaja
maris.tamm@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

4.kl

Vastuvõtuaeg:

Teisipäev, 6. tund, klassiruum 137

Ivo Maripuu

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
ivo.maripuu@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Neljapäeval, 8. tund, klassiruum 208

Hilde Kurg

Õppealajuhataja
Füüsikaõpetaja
+372 4530270
oppealajuhataja@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäev, alates 8. tunnist, õppealajuhataja kabinetis

Kai Paasoja

Klassijuhataja
Klassiõpetaja
kai.paasoja@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

3.kl

Vastuvõtuaeg:

Teisipäev, 6. tund klassiruum 136

Riina Paat

Klassijuhataja
Õpetaja
Kehalise kasvatuse õpetaja
riina.paat@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

11.kl

Vastuvõtuaeg:

Teisipäeval alates 7. tund, Spordihoones

Anne Kann

Ringijuht

Lisainformatsioon: 

Koorilaul


Tiina Ruus

Geograafia ja majandusõppe õpetaja
tiina.ruus@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Teisipäeval , 8. tund, klassiruum 208

Tarmo Ruttu

Tehnoloogia ja füüsikaõpetaja
tarmo.ruttu@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäev, alates 8. tunnist Tehnoloogiaõp. . Kab.

Sander Lember

Klassijuhataja
Klassiõpetaja
sander.lember@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

7.kl

Vastuvõtuaeg:

Neljapäev, 6. tund, klassiruum 144

Margo Rüütel

Kehalise kasvatuse õpetaja
margo.ruutel@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäev, kolmapäev alates 8. tunnist, spordihoone

Monika Saarkoppel

Vene keele õpetaja
monika.saarkoppel@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Kolmapäeval pärast tunde, klassiruum 206

Kateriin Kuusk

Klassijuhataja
Õpetaja
kateriin.kuusk@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

10.kl

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäev, kolmapäev alates 8. tunnist spordihoone

Janne Toomann

Klassiõpetaja

janne.toomann@mail.ee


Olari Aasa

Ringijuht
Füüsikaõpetaja
olari.aasa@oris.edu.ee


Reine Uspenski

Kunstiõpetuse õpetaja
reine.uspenski@oris.edu.ee


Siiri Vaht

Klassijuhataja
Klassiõpetaja
siiri.vaht@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

1.kl

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäeval 5. tund või neljapäeval , klassiruum 138

Eve Aasa

Ringijuht


Mai Kallas

Õpetaja


Sandra Porovart

Haridustehnoloog
Kunstiõpetuse õpetaja
sandra.porovart@oris.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

K kell 14:30-15:30

Kairit Levit

Ringijuht


Ahto Aulik

Õpetaja
ahto.aulik@politsei.ee

Lisainformatsioon: 

Sisekaitse/politsei


Kaisa Nurm

Õpetaja


Margus Lindmäe

Õpetaja
margus.lindmae@rescue.ee

Lisainformatsioon: 

Sisekaitse/pääste

Tugimeeskond (5)

Margot Ansper

Klassijuhataja
Tugimeeskond
Bioloogia- ja inimeseõpetuse õpetaja
5140373
margot.ansper@oris.edu.ee

Lisainformatsioon: 

12.kl
HEVKO
 

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäev, alates 8. tunnist, klassiuum 111

Monika Pulk

Tugimeeskond
+372 5886 1002
monika.pulk@sthk.edu.ee

Lisainformatsioon: 

Eripedagoog

Selgitab välja õppija arengu ja õpioskuste taseme ning arengut mõjutavad tegurid, arendab õppija tunnetusprotsesse, sotsiaalseid ja õpioskuseid.

E-N 8.30-15.30


Aina Sepp-Teevet

Tugimeeskond
+372 5196 8789
Aina.Sepp-Teevet@sthk.edu.ee

Lisainformatsioon: 

Sotsiaalpedagoog

Kujundab ja toetab õppija suhtlemisoskust , sotsiaalset pädevust ning analüüsib eakohast tegutsemisvõimet ja õppes osalemist takistavaid tegureid.

E - N 8.30- 15.30


Reet Saulin

Tugimeeskond
51932572
reet.saulin@sthk.edu.ee

Lisainformatsioon: 

Logopeed

Hindab ja arendab õppija kommunikatsioonivõimet, suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust ning neelamisfunktsiooni.

Reet Saulin- Saaremaa Toetava Hariduse Keskus

K,R 8.45 -16.00


Kaja Puck

Tugimeeskond
+372 520 9914
kaja.puck@sthk.edu.ee

Lisainformatsioon: 

Psühholoog

Toetab õppijat isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis-ja suhtlemisoskuste arendamisel.

Nõustab kohapeal 1 x kuus, muul ajal Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses . Vajalik eelregistreerimine, sotsiaalpedagoogi kaudu.

Õpilasesindus (10)

Elisabeth Ige

Õpilasesinduse liige


Sandra Stahhiv

Õpilasesinduse president


Rainer Rinderberg

Õpilasesinduse liige


Saskja Lember

Õpilasesinduse liige


Alexandra Hints

Õpilasesinduse liige


Simona Rüütel

Õpilasesinduse liige


Paul Morgan Kaljuste

Õpilasesinduse liige


Heili Marii Koppel

Õpilasesinduse liige


Emily Järmut

Õpilasesinduse liige


Lisell Laul

Õpilasesinduse liige

Abipersonal (2)

Tiia Tamm

Sekretär
+372 4530262
tiia@oris.edu.ee


Raivo Reinart

It töötaja
5235743
raivo@oris.edu.ee

Õpilaskodu (1)

Aira Riis

Õpilaskodu juhataja
453 0276
hostel@oris.edu.ee

Võta meiega ühendust

Ees- ja perekonnanimi *
E-mail *
Sõnum *
* märgitud väljad on kohustuslikud
Pildi CAPTCHA
Mis kood on pildil? *
Sisestage pildil olevad tähemärgid.