Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord(1) Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased, kelle lõputunnistuse hinded on positiivsed.
(2) 10. klassi õpilaskandidaatidele toimub vestlus, kus õpilane teeb kooli astumise avalduse ja võib teha õppesuuna valiku (reaal- ja loodussuund, sotsiaal- ja humanitaarsuund või kutsesuund). 
(3) Juhul kui õppesuuna täituvus on alla 5 õpilase, on koolil õigus teha ettepanek asuda õppima teise valikueelistuse õppekavale, arvestades vestlusel õpilase poolt avaldatud eelistusi.
(4) Kooli ei võeta vastu õpilast, kelle lõputunnistusel on aasta- või lõpuhinnetes mitterahuldav hinne.
(5) Klass komplekteeritakse hiljemalt 25. juuniks, nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel.
(6) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi ettenähtud
ajal ja viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem hiljemalt 15. juuniks.
(7) Õpilaskandidaatide või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi koos nõutavate dokumentidega 10. klassi astumiseks võetakse vastu kohtade täitumiseni või kuni 30. augustini.
(8) Sisseastumisel on nõutud lapsevanema või seadusliku hooldaja poolt allkirjastatud avaldus (võimalus täita kohapeal) ja lapsevanema osalemine vestlusel.


(1) Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased, kelle lõputunnistuse hinded on positiivsed.
(2) 10. klassi õpilaskandidaatidele toimub vestlus, kus õpilane teeb kooli astumise avalduse ja võib teha õppesuuna valiku (reaal- ja loodussuund, sotsiaal- ja humanitaarsuund või kutsesuund). 
(3) Juhul kui õppesuuna täituvus on alla 5 õpilase, on koolil õigus teha ettepanek asuda õppima teise valikueelistuse õppekavale, arvestades vestlusel õpilase poolt avaldatud eelistusi.
(4) Kooli ei võeta vastu õpilast, kelle lõputunnistusel on aasta- või lõpuhinnetes mitterahuldav hinne.
(5) Klass komplekteeritakse hiljemalt 25. juuniks, nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel.
(6) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi ettenähtud


ajal ja viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem hiljemalt 15. juuniks.
(7) Õpilaskandidaatide või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi koos nõutavate dokumentidega 10. klassi astumiseks võetakse vastu kohtade täitumiseni või kuni 30. augustini.
(8) Sisseastumisel on nõutud lapsevanema või seadusliku hooldaja poolt allkirjastatud avaldus (võimalus täita kohapeal) ja lapsevanema osalemine vestlusel.