Vastuvõtu tingimused ja kord


Sisseastumine Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi 2023. - 2024. õppeaastaks

 

(1) Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased, kelle lõputunnistuse hinded on positiivsed.

(2) Sisseastumine toimub Haridus- ja Noorteameti poolt koordineeritud e-sisseastumise raames. E-testid sooritatakse valitud koolis,

21. aprillil kell 9.00 eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ .

Test koosneb matemaatika, eesti keele, inglise keele ja loodusvaldkonna ainetestidest (iga test 60 minutit). E-testimine toimub koolimajas. Testi sooritaja isikusamasuse tuvastamine toimub enne testimise algust isikut tõendava dokumendi alusel. Palun kohal olla vähemalt 30 minutit enne testi algust.
Õpilane saab oma testitulemuse teada Orissaare Gümnaasiumist, kui on selle märkinud registreerumisel valikkooliks,  pärast 27. aprilli 2023.

Tutvu informatsiooniga järgmisel lehel:

https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=151167034

(3) E-sisseastumistestidele registreerumiseks tuleb õpilasel endal registreeruda EIS keskkonnas testile

https://eis.ekk.edu.ee/eis/regamine/avaldus/test/9543   lingi kaudu, kasutades ID kaarti, Smart ID abi või kasutades EIS keskkonna püsiparooli.

Registreerida saab 14.03.- 28.03, sõltuvalt koolist, kuhu soovitakse sisse astuda. Oma koolis testi sooritamiseks tuleb õpilasel registreeruvad 14. -16.03.,  pärast seda saavad registreeruda ülejäänud soovijad.

Lisaks tuleb täita ja esitada kooli sekretärile lapsevanema või seadusliku hooldaja poolt allkirjastatud Orissaare Gümnaasiumisse astumise avaldus, kui õpilane on testi tulemuse teada saanud. Avaldus on leitav dokumendi LISANA 1 või aadressil https://www.oris.edu.ee/et/vajalikud-dokumendid . Avaldust on võimali täita ka kohapeal.

(4) Sisseastumiseks saab lahendada harjutusteste iseseisvalt vahemikus

13. -19. aprill, vaata informatsiooni (punkt 2) lehelt harjutustesti sisu.

(5) Peale testitulemuste selgumist toimub 10. klassi õpilaskandidaatidele vestlus, mille käigus tutvustatakse koolis kehtivaid reegleid, kohustuslike ja valikkursuste võimalusi ning elu-oluga seonduvat, sh õpilaskodu. Vajalik on lapsevanema või seadusliku hooldaja osalemine vestlusel.

(6) Lisavastuvõtu võimalust 10. klassi pakub Orissaare Gümnaasium vabade õpikohtade olemasolu korral alates 19. juunist avalduse, lõputunnistuse ja motivatsioonivestluse alusel. Arvestatakse sisseastumistesti sooritust, mille edukus peab olema üle 40%. Kui õpilane ei ole sisseastumistesti korraliselt sooritanud, tuleb kokku leppida koolitestide sooritamine õppealajuhatajaga.

(7) Klass komplekteeritakse hiljemalt 26. juuniks, nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel.

(6) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi ettenähtud ajal ja viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem.

(7) Õpilaskandidaatide või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi koos nõutavate dokumentidega 10. klassi astumiseks võetakse vastu kohtade täitumiseni või kuni 30. augustini, arvestades p. 6 toodud tingimusi.

 

 

 

 

 

Sisseastumine Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi 2023. - 2024. õppeaastaks

 

(1) Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased, kelle lõputunnistuse hinded on positiivsed.

(2) Sisseastumine toimub Haridus- ja Noorteameti poolt koordineeritud e-sisseastumise raames. E-testid sooritatakse valitud koolis,

21. aprillil kell 9.00 eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ .

Test koosneb matemaatika, eesti keele, inglise keele ja loodusvaldkonna ainetestidest (iga test 60 minutit). E-testimine toimub koolimajas. Testi sooritaja isikusamasuse tuvastamine toimub enne testimise algust isikut tõendava dokumendi alusel. Palun kohal olla vähemalt 30 minutit enne testi algust.
Õpilane saab oma testitulemuse teada Orissaare Gümnaasiumist, kui on selle märkinud registreerumisel valikkooliks,  pärast 27. aprilli 2023.

Tutvu informatsiooniga järgmisel lehel:

https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=151167034

(3) E-sisseastumistestidele registreerumiseks tuleb õpilasel endal registreeruda EIS keskkonnas testile

https://eis.ekk.edu.ee/eis/regamine/avaldus/test/9543   lingi kaudu, kasutades ID kaarti, Smart ID abi või kasutades EIS keskkonna püsiparooli.

Registreerida saab 14.03.- 28.03, sõltuvalt koolist, kuhu soovitakse sisse astuda. Oma koolis testi sooritamiseks tuleb õpilasel registreeruvad 14. -16.03.,  pärast seda saavad registreeruda ülejäänud soovijad.

Lisaks tuleb täita ja esitada kooli sekretärile lapsevanema või seadusliku hooldaja poolt allkirjastatud Orissaare Gümnaasiumisse astumise avaldus, kui õpilane on testi tulemuse teada saanud. Avaldus on leitav dokumendi LISANA 1 või aadressil https://www.oris.edu.ee/et/vajalikud-dokumendid . Avaldust on võimali täita ka kohapeal.

(4) Sisseastumiseks saab lahendada harjutusteste iseseisvalt vahemikus

13. -19. aprill, vaata informatsiooni (punkt 2) lehelt harjutustesti sisu.

(5) Peale testitulemuste selgumist toimub 10. klassi õpilaskandidaatidele vestlus, mille käigus tutvustatakse koolis kehtivaid reegleid, kohustuslike ja valikkursuste võimalusi ning elu-oluga seonduvat, sh õpilaskodu. Vajalik on lapsevanema või seadusliku hooldaja osalemine vestlusel.

(6) Lisavastuvõtu võimalust 10. klassi pakub Orissaare Gümnaasium vabade õpikohtade olemasolu korral alates 19. juunist avalduse, lõputunnistuse ja motivatsioonivestluse alusel. Arvestatakse sisseastumistesti sooritust, mille edukus peab olema üle 40%. Kui õpilane ei ole sisseastumistesti korraliselt sooritanud, tuleb kokku leppida koolitestide sooritamine õppealajuhatajaga.

(7) Klass komplekteeritakse hiljemalt 26. juuniks, nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel.

(6) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi ettenähtud ajal ja viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem.

(7) Õpilaskandidaatide või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi koos nõutavate dokumentidega 10. klassi astumiseks võetakse vastu kohtade täitumiseni või kuni 30. augustini, arvestades p. 6 toodud tingimusi.