Vastuvõtt

Õppesuunad

Reaal- ja loodussuund

Reaal- ja loodussuund (RL) võimaldab õpilasel täiendada oma teadmisi valikainete - keemia, füüsika, bioloogia ja  geograafia kursuste abil. 

Suunapõhine õpe avatakse vähemalt 5 õpilaskandidaadi soovil.

Kui soovijaid on vähem, saab valida ka üksikute valikursuste vahel, kuid üldsuunda siis ei avata.