Vastuvõtt

Õppesuunad

Humanitaar-sotsiaalsuund

Humanitaar- sotsiaalsuund (HS) võimaldab õpilasel valikainete näol täiendada oma teadmisi eesti keele ja kirjanduse, ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja B-keele kultuuriloo tundmaõppimisel.